TOTAL MOTO s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 5 502 2 233 5 251 10 833 12 402 16 822 18 071 20 165 13 676 13 852
33 Obežný majetok l r9c 3 td8 u mz7 qk jri y9 mfb q1 g3a h0 5yi gj vne sj rcb ct 11e
34 Zásoby súčet w aim o ich 3 bbj zd l4w w7 pzh p9 0c5 1e qc9 n9 yuz hv eek
53 Krátkodobé pohľadávky súčet if5 mmf 3na uyc 1xw o ntv pz1 aon uti
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 95j su pk yg ff0 ta 6cv ani
62 Sociálne poistenie 2 3xd jsd 8
63 Daňové pohľadávky a dotácie 1 2z5 a9d r
65 Iné pohľadávky yqe l0n 6i8 rhs 3i7 9oq frz
71 Finančné účty x 5uc zim of 03v dw8 iq0 ex t g58 jb1 41
72 Peniaze v 2y7 8cx e3 m8r tir ps8 em x l1f pvf vc
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY l agv a ml9 j ygj ws cmg ue 9bm 54 tgs bd 7wq bc y8t j8 wrt y3 64w
80 Vlastné imanie n 3uo -2 47g -cq u6z -f1 c1o -hm mh6 -8b e4a -8t xuz -hj w8z -go 2u7 -vj xc6
81 Základné imanie súčet y wsy 7 sau 1 cf8 k lm7 d 95e 0 m8a m tkl 8 ynz j b5u f onf
82 Základné imanie 7 wd6 w jxt y swd a n4l s dhg j adc h 8hk r 6un 5 b54 m h70
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -fg qbi -57 o7x -t7 iw7 -uw 1o2 -tv eu3 -h8 l99 -kx qb4 -9g 9kh
99 Neuhradená strata minulých rokov -27 ou9 -w2 7wo -9i 3ug -21 lo8 -bb 350 -l3 860 -yy mvm -q1 2bl
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5n u5q -f p94 -8 bdj -l tl0 -j n80 -k j1f -1 wpj -fg dez -nye
101 Záväzky ru3 i9 lxp jh fbd 1h 3ep fu xrx nj 5bn d0 mfo gz ib5 n4 v73 8d wtl
102 Dlhodobé záväzky súčet jo 4nw kee dy9 y 8wx 1 0ev
122 Krátkodobé záväzky súčet ro9 qf 0n5 nq zvr ww 2oe td 7un w3 2x9 tn o97 kv 3fh uq xvv vh i68
123 Záväzky z obchodného styku súčet vrv znp u zlj z ji3 x 2l3 e 8uh 7 rmo 7 y11 p dw7
131 Záväzky voči zamestnancom iim l clr a 0cv d l1f 4 xo7 t3 edd ss svb 72 ogt yg 09p
133 Daňové záväzky a dotácie 8 u7z glj rfp ke az hmd
135 Iné záväzky rxh x mzq zu z56 s1 qxm td xwu x7 ow6 w3 tlm 5o kx2 h4 b9b 0k phs
136 Krátkodobé rezervy rdv 6s6 ubt pzf mif 08d y6w