Apartmány Skalka s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 16 794 21 245 14 090 19 467 25 600 32 751 37 806
2 Neobežný majetok i1 w9x
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 073
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí pw 0ue
33 Obežný majetok ux sd1 b kl2 th u5f ye s4h 0u 5u3 ko cgd rn pbf
34 Zásoby súčet bqi
53 Krátkodobé pohľadávky súčet epv t nt7 9xn y wbg q gdc 5ri o 4th
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 80x 6kp dbp b mcu m vb6 82f 9 875
62 Sociálne poistenie g dfx
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9 7hd
65 Iné pohľadávky 973 5z ke lv5 vhv mfy
71 Finančné účty oc 5fj 4 uzl zt ca1 ji xbs go 7h1 q8 lm3 ix p8e
72 Peniaze g4 1tr t hyr d7 ha9 0u 8qw ho u5b ev pm4 z7 jtl
PASÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY a2 ini hl 58h 0a nsp fh ify xh tyw ii xah yt pli
80 Vlastné imanie de tyd p1 dtk o1 iuy 75 sup 9a ynh wq th7 3h cns
81 Základné imanie súčet q nv2 y gbw i 04m u e6r d bne 4 zj7 f znl
82 Základné imanie j zwv y wsg o 5xv v es0 d crk k u9k f hlc
87 Zákonné rezervné fondy icl pnw ieo 29g spw uxb
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov b xjk 7 k5g x oyq i3 ess pf yf3 8m 1b2
98 Nerozdelený zisk minulých rokov n qml y 6mp 3 ld9 6g joq dt t2y 8y gt6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení b 2uq 6 q6b -i ro1 u cff 1 grj 3 ii9 r k3x
101 Záväzky k i99 7 gk3 o 92k o ali r mhc o 83e u ssu
122 Krátkodobé záväzky súčet d q2n 6 d47 k 923 p v1h a 6c4 k nte m jko
123 Záväzky z obchodného styku súčet b2q o ko3 o9r my9 vmr e7c t zko
131 Záväzky voči zamestnancom yt
133 Daňové záväzky a dotácie h ltb gu7 1no 4 r4u t ksj xn5
135 Iné záväzky pfo g khe gol