St. Marcus Trade s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 12 643 5 317 2 962 1 468 1 118 1 037 777 797
2 Neobežný majetok 8 gss 4 qtq ol2 shs j59 407 agz i30
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 750 1 292 792 750 750 750 750 750
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9 36e v 8a8 k63 w8r yj8 650 kxm rij
33 Obežný majetok 23 orf n 0rd e yeb 0xh fy6 1kw 1z 57
34 Zásoby súčet q hkx z v1a kkj fpr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3im -jeq 4cm tpi 9jy
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet r9p -mjw 8vs gen ngz
71 Finančné účty 9 ebb p vh0 q unm gmc lqn bj6 zn xf
72 Peniaze n xf7 q wup i 0ir 6s2 bni yic gx su
PASÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY xq or4 e nqt q 1cy 4 eav 3 byt b 2mb sww dy9
80 Vlastné imanie 6fz -9 mx8 -8q 4co -8q 3l8 -p0 acc -qk eni -zt iou -4o zqm
81 Základné imanie súčet h cfs 8 nv3 8 qqn 9 i9q 9 2my x aiy s ujx 4 1ol
82 Základné imanie 0 5pb m wi2 n mh3 n yt4 2 dj3 c ytw i gve m lh1
87 Zákonné rezervné fondy uim 37g i9c vsc iya ltn j24 oom
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -l 9o7 -tl msy -nk txb -ia zdw -ap hx5 -1y m2n -jf xhd
99 Neuhradená strata minulých rokov -l 4qm -2g h7c -kp qj5 -bj s7y -fv f69 -nw 1cx -fv 4j6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -w pgb -h rr5 -j 18o -4ul y -9m wkv -cl
101 Záväzky 6j 96b 1n hcy ug sbi ep e3p dy 11z cb v3t ei fzm 56 pse
122 Krátkodobé záväzky súčet po fgd 1b tco jc e7p sm a33 2k 6bk n9 a4h nv 2tm 2k 1nm
123 Záväzky z obchodného styku súčet n e84 e 4v8 c ocq 9 n1m s xfq f j2m 3 ypg 0 m3a
133 Daňové záväzky a dotácie wwt sep ey
135 Iné záväzky q bby o sk9 w i26 0 354 w t9n q yhw p yop q txm