St. Marcus Trade s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 12 643 5 317 2 962 1 468 1 118 1 037 777 775 270
2 Neobežný majetok w no1 g g82 pr3 enz cr1 4wf ino 8zw ekb
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 750 1 292 792 750 750 750 750 750 250
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí e km5 j 1eq 2jc jeg oky i6f g7w xg0 v9g
33 Obežný majetok wa t8p y zdv l 0fu yh5 lcg fug p5 gn jx
34 Zásoby súčet g 3ua 2 he0 3rj fxd
53 Krátkodobé pohľadávky súčet cgz -xud ojw 2jm i2z
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7tl -wmq 3ky im8 72f
71 Finančné účty c 81v o z0i 6 f7h 8pb r2a 3vl lo hb ft
72 Peniaze 0 xvw z v0m 9 etk kkw t7i 229 ua z6 53
PASÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 75 x6y 2 i73 u 3n1 i mkv n j6c 0 k6m ure 7ph boc
80 Vlastné imanie c4v -5 kp0 -sl ff3 -en uuo -68 5o3 -6w kn2 -yu x6z -22 7gl oeh
81 Základné imanie súčet x mix l 81m o duq 2 elx x 735 i r6w o br4 7 p8t 8 bva
82 Základné imanie 9 b6z x ink 1 vql g 05y i v4c f hh5 v mll f 8tp 5 xfs
87 Zákonné rezervné fondy 6ji dia xf6 uvf n6n 2t8 x88 woz quj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -g py0 -fw xve -3f beq -yh l5i -js 4jt -or qqo -2q cgs -h opo
99 Neuhradená strata minulých rokov -y rzn -ak 0nz -44 h2s -st no1 -bj 0gm -79 fdb -1x p7d -h cj4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -k 6ww -6 7mz -g vth -vor 4 -x1 vtn -eq -ie
101 Záväzky um 1tj zk 21c gb o54 a7 leo e0 o4z 5o 5yo 90 7gl 4q k7t
122 Krátkodobé záväzky súčet kh b5h e3 n1c 99 szy ab 1jp o9 dpp b7 6zs ez d0s 05 ktk
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5 szz d diq g abn g yca 5 niz s 9z2 j 0cn 3 sbq
133 Daňové záväzky a dotácie rfb 29j jd
135 Iné záväzky v 2lt 4 ihe r za8 p agu 9 2ic o 38r p v4g i eei