St. Marcus Trade s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 12 643 5 317 2 962 1 468 1 118 1 037 777
2 Neobežný majetok t bxl k 4rb n7w 9jd sxe dg2 2oe
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 750 1 292 792 750 750 750 750
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 0 p99 e gb9 zfi t4o 2mc 486 30l
33 Obežný majetok ch 18o z 7xh 6 dj4 21w pjb qij ku
34 Zásoby súčet 6 p0y h jg9 8oz cx6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet tol -gly mef 8qw 9e3
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet tqo -ixe w39 bzf uar
71 Finančné účty t 1j4 x ogz u c8o c1u hfy f8y gc
72 Peniaze b xnc q 47r 8 ec8 vtm 80y yjg u5
PASÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY sc w9j 9 xux a a4j f k3z t vjt 4 wfv 1vg
80 Vlastné imanie chy -m p3x -zz 2ih -t7 89u -36 st3 -ha bnj -wp vvk
81 Základné imanie súčet l lml j 9m1 7 86a 1 wbh c 2jw p 8tl g x6a
82 Základné imanie f e62 y bhe t r0k w osb t jlc z 6d1 7 f8u
87 Zákonné rezervné fondy 06s jb5 vs9 sp9 sje 6dw lab
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -n r3h -ni 6yd -wj a6q -64 woj -3r j4n -xy d2v
99 Neuhradená strata minulých rokov -5 lt6 -46 c26 -n1 6sj -vw ea5 -lw gtz -c3 yt7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -i f2t -n fgy -v xwq -758 q -55 9l7
101 Záväzky mc 2bf 26 913 fd t59 xf tda zk cli ru arg bd ht2
122 Krátkodobé záväzky súčet 4k 6np 6d pjw mu 53r g8 eh1 2f 8qf zw ulx 4d bc2
123 Záväzky z obchodného styku súčet 3 w6s 4 v0u 3 sg1 c 1fr t sxe 0 4li s ek5
133 Daňové záväzky a dotácie ik3 rne 5t
135 Iné záväzky a s2d 3 wji y 44w 8 ugw 1 l98 n irg v 93z