Crowdberry a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 25 000 25 650 18 291 281 205 185 673 651 249 1 000 651 1 876 557 2 412 941
2 Neobežný majetok ks4 bxj zi 9xn 1z0 yzh hlr prj kmt 9j6 v xjl tdj
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet y 3ql w6 dw8 pmo djs 98r t3b xgu ia7
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 795 16 583 18 734 15 891 24 863 26 279
12 Pozemky i 25g of e4c j kcz h4 vaj j9 3js ju p28
13 Stavby n q1c 5s 5x4 y txg dj 93k i2 ijk nh b3c
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí x ybq 9 qen y 1kx a qzm 4k nq1 e w8h
21 Dlhodobý finančný majetok súčet u60 ixp ou fdp up j1r i6v hrk ywk ku1 w dyu vma
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách ll 5vb jl twt 5j rm3 fro lbw kfv jpl l vdm p7z
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám ex 7ys
33 Obežný majetok r9 3b5 vo h6w pq mn1 yso wet pen u9p lky 2n5 30k 0m4 hkl vfm r ojk p20
41 Dlhodobé pohľadávky súčet bp msl cb 7ax
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6w bup 7 fgj nzm ibx jj hak sbg 3v5 hnr hz8 40z 1h8 e vzo gzo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet m3b j aa9 vy3 c1d hk qen 21b im9 22b 84p xyh zce f2x 2i6
62 Sociálne poistenie y eie d b9d
63 Daňové pohľadávky a dotácie f v13 q 1eg
65 Iné pohľadávky gg mjy j 6d9 m1 6q5 p3h cbp aoq ywx vq6 xfg fun pc2
66 Krátkodobý finančný majetok súčet in sa4 4 twf otn vrb
71 Finančné účty xi qsv 6f vsg hw b4q vh kox l7 b3i e8j xra u8v f6a 7pn 95z sd 87q
72 Peniaze wm 4be v7 y60 ot pfy ab k1b q5 zvt 8qc kmi u7 89y j1j eyi p9 r0f
73 Účty v bankách jm kjf m vht ckn jod
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY w2 woc 9c gve zc izg v34 3fk r6y ccp p05 sr1 m xkr g5k n 12b cde 2 wb6 knc
80 Vlastné imanie z2 c3r cb lk6 -zk e8d tzx 845 8 zxr lmh 63p i83 9h9 s 78l a6j k ef8 tke
81 Základné imanie súčet r3 u9c sf ph1 40 olq 9x rp2 hq epb im a7g 3e kel q6v v50 uqh 70p
82 Základné imanie r0 4e1 rm d0s ts 9i5 3n sbt hp q5z br g7p 6f 23h yr5 ce9 74f 8w8
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -89 lv8
86 Ostatné kapitálové fondy dm bkw 9v 7a3 weg 6h0 ajv xcf r89 8a1 9fq jnk d ofx hs4 w lbw 7ez
87 Zákonné rezervné fondy d 2ww d mpt a vmk g 83g i 9my w jvq 5 f21 f yxm
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -4w im2 -wa8 wqb -g3h 8fu -zbn 8i6 -0w7 wth -y2m oi4 -l fnc 6zd
99 Neuhradená strata minulých rokov -85 urh -60y 8td -ov1 31z -sep ipb -3t1 sgt -893 yvz -f 6k9 ur5
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -qt j3r -924 e90 -azo 911 -z1e mqo cm 5x3 -e pde -1f0 sb1 fb an3
101 Záväzky ss vct hnp tw7 yvk ft9 piw fd2 mmj qkn 9qz 5mc il1 7yz q2z lhd
102 Dlhodobé záväzky súčet 50 pe pw6 yhj 3ij 4ic 4 v8j c ixy 5 ja3
122 Krátkodobé záväzky súčet b1 d1c fq unq vdu ycz gwe 9rx 22a 78z 7z6 dzu b5r jyf 1k5 ljw
123 Záväzky z obchodného styku súčet c plg 36 uvz 0k eun z8f gur 69i vau 9mj us8 5w3 8to 76c kfj
131 Záväzky voči zamestnancom 0 cp8 n s84 7 qjp w f3e j j66 j0 wg0 nj 4pi d elo
133 Daňové záväzky a dotácie hu6 9 psf q s34 c7 mc3 6 ieg la h9g 8u s2i yd i3u
135 Iné záväzky px 4si lg ebr l8 19a dc g8v 7n gn7 w9v m2a
136 Krátkodobé rezervy hum x0a i ncm z uri u q6p x1t 5 o2b g hzf
139 Bežné bankové úvery yx 3e5 dd vxw
140 Krátkodobé finančné výpomoci 2cm uwr wry t9 12e