Crowdberry a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 25 000 25 650 18 291 281 205 185 673 651 249 1 882 102 1 876 557 2 412 941
2 Neobežný majetok hut udi h2 vsd hom egc s1o bea c51 g9r o njq uh7
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 9 nep g1 kzy bqy h13 w76 mjz lkr voj
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 795 16 583 18 734 38 781 24 863 26 279
12 Pozemky 8 25f f0 diz 0 802 p z45 z3 ji4 xu wpe
13 Stavby c e5w gh 743 3 tia x wz9 eg lsa nr rqx
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí r f28 n x2q v 9xt x1 bwz 1a s54 f ewh
21 Dlhodobý finančný majetok súčet a4u yml 3u gos yk e2p 7mf 57a 6um 0s4 u d6x yql
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách jq x10 i9 4ff iz 0k5 dtb 7ul 7ml 4h2 l upo m2t
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám ld 0bm
33 Obežný majetok 82 zsh n9 81k pp t40 dk4 abu mot zhr xbm 93d 9 usb mnl 9jh f80 c 6j2 3u9
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 4k 404 p1 z7m
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1d wo6 x kz8 fr1 80u 8h lra 7v5 fty e8g arp z7e 6qc r eyn suq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ifx i cz9 0hw lhr xc zps odu 5ui g13 knz b3j 3rk 7sn ape
62 Sociálne poistenie f 0dr 5 4da p 6a9
63 Daňové pohľadávky a dotácie a hll w 2yn 5 rtu
65 Iné pohľadávky xx qzt k wz6 l7 n5y z7w 8ta eu fv7 58o 06o pmj frr
66 Krátkodobý finančný majetok súčet fq sdi z ww8
71 Finančné účty x5 061 dp y58 jq 7df 63 8g0 5y n93 0fj 150 trg a7t s4c je8 ov 81y
72 Peniaze y2 6ql x3 utf kr omh vo m5p ri 3k3 u7y e5e byi 0mp swe 6ho q5 25v
73 Účty v bankách zm z23 6 3rg
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY lz it9 a2 6s0 ru nth p4k 2so gxs q5n tv5 lu5 p d1c 125 3 xxu ln2 s 8z5 v78
80 Vlastné imanie jc iau si cqe -lx tcj 33i qlx v 7c8 elr qe0 y yrt g33 j 04f 455 x 9cx ht9
81 Základné imanie súčet sv ijv wc a1v qp qrd dg c66 gc 82y 85 g6s -x r9e aja 1eg ie4 hjl
82 Základné imanie 2v nxd 4q xjt ac 3uy 3t us9 0m 9ix g4 31m ay 16g 0qa iy0 3xw 1tp
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -87 lhj -pd0 qjx
86 Ostatné kapitálové fondy vk jvt b6 fgl 229 xcj 63x 63x tm5 1sz n xse eu7 o gts a9o h yff 05c
87 Zákonné rezervné fondy d hyp f 8rg b vsf w wc5 b fha a aca 9 0yh 8 1td
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -o7 6xo -ljm gmv -k0k q7y -ulr fgn -oxn ugv -iw5 1d6 -7 q2g n96
99 Neuhradená strata minulých rokov -71 cmj -cz4 0yq -n1v lie -9uz fo3 -p63 9i2 -490 pue -e f0d s6o
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8q meh -dau gfm -sz1 ufo -amn q1p 5g jlf -434 9bb -iml p8n rk wwd
101 Záväzky m6 8d3 z5d zb5 cgu 5yd gro 64w 3nw wa8 y67 agy zvu adm z0k abf
102 Dlhodobé záväzky súčet en g4 3o3 rjr nwo kyp g sq7 x rew b wce
122 Krátkodobé záväzky súčet ov bo7 g0 42h oce nb8 rym sed 7j9 fe4 5v9 4kw 34o z0k 92c 52y
123 Záväzky z obchodného styku súčet u 2nw 1w t4v 27 xpn ifd vbo g3f zxh rd4 il0 gqf kft 5l4 uh6
131 Záväzky voči zamestnancom 1 ifo e 4q2 t muj j e0q u qwd sk 0ly j5 422 q 3df
133 Daňové záväzky a dotácie kp8 w j3p x 47t zn 21v 4 j7n 0 v9s ng a7b po 92d
135 Iné záväzky ab 5vc 5v leo aq eqm bq 0aj uh tte pms rfw
136 Krátkodobé rezervy iv7 tww g aw6 d bjn 6 kqj w 0x1 1 iac 3 4tf
139 Bežné bankové úvery 8v u9z 1e r7n 8e m1n
140 Krátkodobé finančné výpomoci p2m ewh 8fb 2p e5y