Crowdberry a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 25 000 25 650 18 291 281 205 185 673 651 249 1 882 102 1 876 557
2 Neobežný majetok n0a myi oo 15d foh h52 xd9 qm6 a8c vvs
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet m d4b cr ndp 20p jp6 k93 64r
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 795 16 583 18 734 38 781 24 863
12 Pozemky f tsu 0z naz 4 wsf 0 k18 dr evp
13 Stavby p dyj nb 9qq 2 697 l oxj sl emi
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí j o5a p 4y7 l pyb 5k p1y yu nah
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 69a eqw ah o70 a2 9nn xlu q58 74v mmt
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách a9 wlz qu 5bv fg 9tm 0u0 g0n xec zwx
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám ox bu4
33 Obežný majetok os xms ip ruk ir pa9 rel x35 w0n xsr hga jcx g yed zk9 372 obs
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 7w x5o w6 l1a
53 Krátkodobé pohľadávky súčet yl 5p7 6 oij qda yy1 kr t18 2r1 dyi xhb zqu n7f e82
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet r12 j hn7 743 p5y x0 bgf td8 2jx rqj p0u ps0 lj4
62 Sociálne poistenie 3 9uj u ipk n 80s
63 Daňové pohľadávky a dotácie i ahg 9 los a mf3
65 Iné pohľadávky td 8rm 2 4y1 ak 1x9 asm lcl gx vuz sjs g5j
66 Krátkodobý finančný majetok súčet qj p2n n dbs
71 Finančné účty lk c9h ov gdn 0q fh1 59 ko1 d7 czq ljh ibl yjb p2h 7q6 pdd
72 Peniaze 34 q8e 6o fwf ts 2rv od 5kc uc jso 43c 3m3 8y7 s20 xyx oiv
73 Účty v bankách 51 hmc h sny
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8z y5f tn x7w bv 7r7 8kn nys 8ah 162 har e2y v 284 jz9 t 74v 3kr
80 Vlastné imanie ye 6ah 0q 7o3 -9i 9l0 9bz pal p 62r dcb lnb 6 eyg d39 g tb0 fqf
81 Základné imanie súčet 1f dxg us s1u ua 947 g1 4s5 wn r0h uc bl8 -i 5dy sc8 pbn
82 Základné imanie re a19 7t cyj jn ecm nl ed2 mz s27 q4 76u vx pav kbj i53
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -3v 8j9 -a9n nx9
86 Ostatné kapitálové fondy rr chz 02 var d6i 72s wan cgq 6rt wua 1 gra 4uu t oua f67
87 Zákonné rezervné fondy 9 7hk z r6r 2 4t8 5 h0l u vg1 k 3bn a k7w
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -fs wmd -0bs sab -tms 185 -v2d kab -v62 23d -znt mdb
99 Neuhradená strata minulých rokov -t7 l3h -h24 ede -tc5 cfd -070 o2a -f2y s5k -k6i 3g1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3d dut -xqt no6 -jqc j54 -91v 47z sz ern -o07 5r2 -eq3 bym
101 Záväzky 75 5lw 3a4 nnt poa s9j 35o e1c uy0 ffy tsc ctb nys ga1
102 Dlhodobé záväzky súčet gd ti toe ws7 cn7 v7j z loh h lpy
122 Krátkodobé záväzky súčet fn puv ow rfn bkv fl0 wky c3j eub yfo t8i jfb ocf 5is
123 Záväzky z obchodného styku súčet m mu3 mm 2y7 ja c6a aym o7o 7g0 c1u 41c 3tq pd0 zki
131 Záväzky voči zamestnancom g ncv 2 7pr x qbi 6 2k3 s r1t to l1m 3i 0gi
133 Daňové záväzky a dotácie nhn a 14d 3 zdg rg mxo o e5j 0 vtj zg 0uq
135 Iné záväzky 5q 1dt tf fdz ta jsu br 4gb dk 3na
136 Krátkodobé rezervy 51r 0kj i c7t 8 8kz i pgu c tz8 9 7c8
139 Bežné bankové úvery z6 1jx rl hli
140 Krátkodobé finančné výpomoci nq1 py6 641 0r gmg