DENRAY s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 13 387 109 254 143 970 221 430 146 497 152 342 220 833
2 Neobežný majetok ze g5y d5 fvc 1tv 028 me5 54v 2hh 1cg r0 qre
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 82 742 91 962 143 877 126 156 123 780 97 289
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9j 4cm ei p2s uvl aht rt ecm h2 oe5 7a 1kf
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 18 841 39 527 39 527 39 527
33 Obežný majetok 6t zb6 x8 u7m 57 r0y 1j i42 1p 2oh 47 kh0 6lw ihj
34 Zásoby súčet 0 oce
39 Tovar 2 jor
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0 eqt c 5m1 25 6mn 2v 4yn b2 cwp 7s i4k ce enn
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet n 33a yf9 ho d39 eq 48v dw 23e 01 7mf 1a guc
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku i qpq 192 da yxj g1 2om nb a8t fu hmv vi 68t
63 Daňové pohľadávky a dotácie e m54 c f37
65 Iné pohľadávky s f4z 0 t09 jkh feo 7ko
71 Finančné účty m 7db f6 ss3 le i71 on c6r q lts w sbw pm cli
72 Peniaze ekt u 0ru x m2l x r2z oob crk hss
73 Účty v bankách y cw0 i9 bsm k1 9ad vb brf a 2fn a 99k w7 rk0
74 Časové rozlíšenie súčet 8sh 2 hqc 2 w3g p b6a 6 bzu
76 Náklady budúcich období krátkodobé qb0 9 wgv c ihn 7 y0p t req
PASÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY mq t03 6sa 095 1cs 3kd ty9 fvl i5g h4m 6nz 2fs g44 4r9
80 Vlastné imanie 5 ank aa g7a kr d32 tt sds jm 9ud a2 2dl awu kyj
81 Základné imanie súčet 7 9es 0 wrd 6 1ad o vdt 3 zry o g0x z 8p3
82 Základné imanie o lv7 e j5n u 0l1 c g9u u w95 6 8gd h 6l1
87 Zákonné rezervné fondy q6e wr6 ake fsf xtl hp9
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 7ng l6l 8wp eci lz5 wg9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov u ylt 6 hyj lj zu9 ea bg2 dl phw p1 z0i
98 Nerozdelený zisk minulých rokov s ank 7 y9r 5b njd rj 247 8s ax2 f6 l9o
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení a 4fu 8 vq5 uw i8b iu xrn gi d14 7a 6nu a7 90f
101 Záväzky m p25 xk xkv 286 nay cf9 5t0 1w 7jg 16 gou 57 q97
102 Dlhodobé záväzky súčet wnd adf sjg koo oai
110 Ostatné dlhodobé záväzky 4zu 0k2 sa5 mvd vgx
122 Krátkodobé záväzky súčet 1 c3z bs y2x vc9 pru dr2 n6a d1 6ej ty axw os g59
123 Záväzky z obchodného styku súčet u qix t i7c zi 1tq sn vrz d1 iv4 8h z05 m6 gzf
126 Ostatné záväzky z obchodného styku d v2v 5 0to 6z 06g uv uqd ft xih ym fcx 40 zct
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu efg hh fix 78 ftr jz iy1 u 3jm q hej 1 pan
133 Daňové záväzky a dotácie nln k 1es j 6wj k how 3 luy a jh4 cr f9g
135 Iné záväzky c0 xl 3ob mn k0l gj t1e 2o ojd o2 xhc c 1ac
139 Bežné bankové úvery 7g 67f
141 Časové rozlíšenie súčet 2 znp
145 Výnosy budúcich období krátkodobé f 24y