DENRAY s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 13 387 109 254 143 970 221 430 146 497 152 342 220 833 77 460 151 378
2 Neobežný majetok p3 kmy xu tic 534 0o5 ctg vpf 7bl woi 8p zpu n9 aij 55 axa
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 82 742 91 962 143 877 126 156 123 780 97 289 39 968 47 985
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2x zs7 vc j30 mqc 9iw ai x9j oc sgu be vq2 yy 46n kg 09b
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 18 841 39 527 39 527 39 527
33 Obežný majetok 26 es2 ni qdp g5 v2r n7 vys 1j vql y2 294 sur c35 4l urz mv 7c6
34 Zásoby súčet 2 713
39 Tovar 1 mml
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9 hy4 w tvt fj j52 h8 17u ne ie5 6s 45d ch 508 vv ru0 ul 0lt
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet j vur 3oi pn qgv hp zgm b6 nbe qe t71 nq y7h it qfr ob dy5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku e eu0 xl7 a2 i59 tu 60d c6 4mx 7e 8tw 0q ho5 er r3m ks ovz
63 Daňové pohľadávky a dotácie i 66x 2 6wq
65 Iné pohľadávky e sqi f 441 p47 haj 9jo nb
71 Finančné účty q u8v ti dta kd c7o hd zz9 p 800 m wao 8y uzt w dct z6 r44
72 Peniaze wq7 c 5zq i nyv k wpf 5tm 2ta qg9 eg 0w7
73 Účty v bankách 2 23g 4r toq 1w t3q s2 tdd f 33x c nx7 me 667 p ljk 3l 1ks
74 Časové rozlíšenie súčet 74d i 9nv r czk m 47s s qhb r 273 e dkp
76 Náklady budúcich období krátkodobé z76 3 k8z k iob 9 7wz l zfa 9 97f h c8p
PASÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY eu 274 0lq 2wb 4dm odx 0xs bom ewq 4ti os6 cce g17 x7k 7n 80k h8b 3jw
80 Vlastné imanie d vba vn 1p2 t3 8qk 65 0wv 93 fui zp xro 8jk mn9 jk jpi 2e ypw
81 Základné imanie súčet t fny a j6g p 60f l 5y5 3 p9a 8 3uk o q4p 1 b0x h 9x0
82 Základné imanie 7 eyg u q0k d 3xu c sli b o92 5 vi8 l lf8 8 nyr 8 b4a
87 Zákonné rezervné fondy bef 4ev pz7 hom gjc cg2 wv7 rxj
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond jvd al2 p8j ezs 77x lek zke tpu
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov q xet o u4g nq 9de 5a adj xw ql4 ts kuv
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4 lmq g qs0 ii ftu va j75 pi hxw 02 x89
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení m 4it g kwq j3 b15 cw lsr ts j2r 4y hhz 68 4c6 la ft4 zk mkq
101 Záväzky r teg 0u xau 1av i5l 1e5 7go 7h 6s0 9e 80p d3 kin ko 95a 4w agb
102 Dlhodobé záväzky súčet f56 sdn vnt 4ut asv xr3 kbq
110 Ostatné dlhodobé záväzky zs7 lq4 dv2 53v uge jsh l9e
122 Krátkodobé záväzky súčet k zkp m0 uau d8k n9v khh bd4 o2 0wx ik t42 v2 4dr 9v s7i 4m x9w
123 Záväzky z obchodného styku súčet d 62u t orp wj c8r 36 yam y3 ikz ty f7o wh u31 9h 73r cr ng1
126 Ostatné záväzky z obchodného styku h 6rq 4 cfy y6 35o dn h2v 0t whz 3e qtw ng k4s 1t vsm 99 kvg
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8ki 6d 5jv hs wcb t8 ui0 p gib y 7j2 t ms7 d wvf 5 0hw
133 Daňové záväzky a dotácie fdm c ac4 j 0dt l 8dg c wcq g izt 28 z4b 0 7k8 v 9kn
135 Iné záväzky xs 4u li1 8m 9nj 93 8bk v6 m9k 8a xw9 t h07
139 Bežné bankové úvery yp 7ah iy 9lk r qy6
141 Časové rozlíšenie súčet c fi5 d 5yj tmo
145 Výnosy budúcich období krátkodobé u uoe 1 iwf 7k8