Slovenský zväz záhradkárov - Okresný výbor - Účtovné závierky

2023

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2023 - 31.12.2023
Zdroj
FRSR
VPV a VMZ 2023

2022

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2022 - 31.12.2022
Zdroj
FRSR
VPV a VMZ 2022

2020

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2020 - 31.12.2020
Zdroj
FRSR

2019

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2019 - 31.12.2019
Zdroj
FRSR

2018

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2018 - 31.12.2018
Zdroj
FRSR