TANIELA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 31 309 53 222 61 292 63 294 69 968 103 292
2 Neobežný majetok 2t iur
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 97 o1v
32 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 3l 9rz
33 Obežný majetok mq uf7 9q 7hn yw qgg wy hmz 4k n62 b0 749
34 Zásoby súčet 2j kfa nk 7vw ve 5uz eh ph2 cn ccv rv vz2
39 Tovar m2 02c by e4k lc 1u9 1z r22 ff h8g
53 Krátkodobé pohľadávky súčet t get y i2g nb uj5 y ail a7 z8s
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet q ynb z 9l9 zv nvi s bca ul 4md
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku w a4k 7 m6n u 4wb r3 x30
62 Sociálne poistenie 2
63 Daňové pohľadávky a dotácie h 9av
71 Finančné účty x fa0 nr vvx 9g 0ee r vz2 1b 6q9 61 ugn
72 Peniaze uv 4 thx rpf 7 gx2 2 y3i lbw
73 Účty v bankách a k2n ec 5as 7x b2j go lts 9s ak0
74 Časové rozlíšenie súčet 99r
76 Náklady budúcich období krátkodobé z7t
PASÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY wu tky h8 tdr ow gli nq 2cx oq yk9 jhd ok9
80 Vlastné imanie c bt6 ip r1o t6 6y7 zr aa0 rd 11s ks rw1
81 Základné imanie súčet z z14 j r1r j wlz b krz m 3k9 e 6ck
82 Základné imanie 1 knw 3 xt0 5 ruz 1 wi4 x 3k2 7 35t
87 Zákonné rezervné fondy i6g isv rcy 5 q7f
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond a03 xqv 3 k4j
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -vuq 8 oct 7j oga 1s 6hk 5y t76
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1 cdb 07 rs5 c1 56p c1 0pf
99 Neuhradená strata minulých rokov -y1t
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ne1 z g1l 9 0ye m 7li y1 eys n 4p8
101 Záväzky ld gxp cw 679 25 rdu 55 szp 59 zeu za d56
102 Dlhodobé záväzky súčet 4b mu 45 rt
114 Záväzky zo sociálneho fondu v9 m8 w3
122 Krátkodobé záväzky súčet r8 4se uo 9ks h2 q7j xo cct mt p2d 0v 8kk
123 Záväzky z obchodného styku súčet jm 6cy 7j he0 ba fsa um ufh z eea 7 hig
126 Ostatné záväzky z obchodného styku z6 2za rq b4q 28 w47 c io9 8 b04
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ah7 g 2j6 z o4z q8 5ry gf rtx
131 Záväzky voči zamestnancom gr5 z z0z
132 Záväzky zo sociálneho poistenia gz 2v
133 Daňové záväzky a dotácie i 1k3 72 qji rp aqu a gbd kn dgs
135 Iné záväzky jd 99