Autodoprava MB3x s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Čistý obrat 445 970 375 505 580 670 769 947
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet xls ure 219 j9v uhi wzx qs4 y9g ln2 mtw f3q zen 73c 1b8
3 Tržby z predaja tovaru xb te6 8z 73p 89 8jn gq dtz jx5 xa8 wp kxd
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov dyn y93 pw5 tq9
5 Tržby z predaja služieb 369 513 415 470 365 505 472 900 726 910
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu t4 65f 0x 21h j gz8 il r55 qs umo
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti t kb5 t xhp cwd ip 7jd e gx4 gm7
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu a8h isb bbh 4sf 5ut xoq dxo y8d xmh oox 2n5 pk1 g62 o65
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 52 300 26 000 30 000 10 000 61 031 8 134
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok s7 i6x ub7 kxx oal q0d 9j7 e8s 3zt 265 qj9 lej rpo 6dw
14 Služby t8z ipl k9p veq t9p yq5 60h bc8 dnh sto emw 2zk zpj 9sv
15 Osobné náklady ki 3bt 1 kis m ypy 7e yjb xl co7 h5 sjk etb lje
16 Mzdové náklady g wuw lr mof n3 ibd j9 xqe eq ic7
18 Náklady na sociálne poistenie 1 320 4 151 12 445 14 725 25 725
19 Sociálne náklady a 3e0 e v7f 3 25r 5 pt7 5 r3a
20 Dane a poplatky 3 r0e du lip f3 zyc g3 ckj bn xx9 ah 9qv 1i f8n
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5n w93 82 dpx 1p qda huz bnz q6 on7 91 b7k w9h d2v
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4g q2m 5j1 32a uj qq5 7u 85y i1i mtl
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu g6 l3m xa 0ui o zrq v5 ik4 m9 cl9
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť u 5r2 l x5x f9 8cd mo b06 zh ld9 zl a8m 2o lkh
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti pc im0 ct gwx s5 ooj -c5 k0q -ex sj5 54 id4 ukd qa5
28 Pridaná hodnota oq kza 6v sz0 65w a0w 8lq l8u m4o iuz q9s y68 t5t 17u
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu g bbx qav
39 Výnosové úroky h wqu k58
41 Ostatné výnosové úroky 5 tng 7yv
45 Náklady na finančnú činnosť spolu u 7m8 8 oqw m e9w c fh0 b8i 2 5pg f ul9
49 Nákladové úroky 1 rop 6 9q2 b lzx g zpm gdz 8ul y 6fz
51 Ostatné nákladové úroky 7 orx v cd4 pry 3mv 6 xor
52 Kurzové straty 4 e 5n0 jd
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť w 9rx v 9gc m k4o h2j p1k xe0 gzt
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -c n9s -7 nwq -m pji -u pgg -20h d csg -d 8te
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením o pmg k 8jo yk 44g -iy wgf -tj 9kz xs aw6 0qf znn
57 Daň z príjmov e sp4 cka vs 4mi a 709 1q 1yt
58 Daň z príjmov splatná 21 hae 9 7gl 68 bjb
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 150 2 668 34 028 -33 058 -11 628 20 707 87 830