Autodoprava MB3x s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 244 396 279 851 383 925 605 317 652 159 722 639
2 Neobežný majetok xby ij5 6o1 owz 2an tzf 8l9 w2j g4l jyw d7j zm8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 131 503 169 677 257 615 448 324 452 311 524 067
12 Pozemky 9h dqr gqe u2u 6d1 z3e wu3 q4l
13 Stavby 8h kll
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí y1g ba6 qk2 c6o 0gn 8mt t9q u6k zv1 o0b 9cl 0jn
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 36 833 2 380 53 261 59 384
33 Obežný majetok e4u iyd i1v ak5 ulm zo0 wtp p6p 2i2 srz tpa 33u
34 Zásoby súčet ub c0v x 5sq y4 rgl hg nqi zi bxv l7 yjj
35 Materiál 4 civ 7n 7le oh b2o
39 Tovar aw 95q q5 jhu g9 fp4 m 3f3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3f v58 we oij iw jm7 bd kyx 2e fy6 hg w97
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 99 rmc 2o 5gp wh 5ce jq re5 nu qvs 0p itq
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 38 lgy fu gjq lf 5sx d3 qko
62 Sociálne poistenie uj3 r96
63 Daňové pohľadávky a dotácie y 3mg x 7sl m 54h
65 Iné pohľadávky 2rn 5 3k7
71 Finančné účty ip 34q lr 08x 27 z4a pa 656 dx v9a s2 gde
72 Peniaze gj dyt oy ssl 3k opn q wgj j kia w ivj
73 Účty v bankách 5p xnl 2j yy4 96 8y2 0c 3yb
74 Časové rozlíšenie súčet 0 xfn h fr9 b s3g 1 m28
76 Náklady budúcich období krátkodobé n kcf 9 y2i w uyl 2 6d7
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY cv4 vwf 6fw 0e7 irp 6ca 7wy jej 18t n29 0jp 8rz
80 Vlastné imanie y unj 4 afp vt xor 3j 5hv t ms0 sn fbg
81 Základné imanie súčet o j5a 8 ijt 3 l1o z ynp x j4s q 901
82 Základné imanie p 7s4 2 5ug n exl w fhv j bfa g f6g
86 Ostatné kapitálové fondy -t xaw
87 Zákonné rezervné fondy q86 fyt b9f a7x vu8
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 7yc bfb 54g lq8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov g 3ml r jab ta 5qg 2 cer -r ok2
98 Nerozdelený zisk minulých rokov a vp5 t 9qe mc mky y4 4fm 22 m35
99 Neuhradená strata minulých rokov -sb fqt -gu nvc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení d hvb m vl4 tl dwj -5r jv8 -yn 74z w6 za5
101 Záväzky 0y1 a5t 91i jd3 y1s 4k4 orf wl3 o0b bmx 3m6 81z
102 Dlhodobé záväzky súčet ck sfh h6 p2b xa xe0 9n 3x8 3z c3n n uz0
110 Ostatné dlhodobé záväzky wo fxn fc xt1 6j y5a 1 aze
114 Záväzky zo sociálneho fondu tdm ms 9uz v1l
121 Dlhodobé bankové úvery sc ev0 00 2lg y 7ul
122 Krátkodobé záväzky súčet qx5 cx4 i2k 6vx cnz r3n brv qo9 6hd wrh b3k wfa
123 Záväzky z obchodného styku súčet u mfq 43 dwh ug 8km wg fiw m y17 9 nqf
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ha 307 32 9v6 b c90 y ar4
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu vr5 zcj a7f c42 f2b gyg xdm 4zq
131 Záväzky voči zamestnancom c 9fo w19 u9f 5 bu7 f eap s oea
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 00p jzq l rgy 0 i2k
133 Daňové záväzky a dotácie o 7x7 s x0w pz p39 2 tuf 4 c4h h j4y
135 Iné záväzky g4f 9f7 zri aop
136 Krátkodobé rezervy 4im bu6 9fl 3 hyq
137 Zákonné rezervy q4q 1 vuo