Autodoprava MB3x s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 244 396 279 851 383 925 605 317 652 159 722 639 1 050 728
2 Neobežný majetok 9qq 2ie q4v 4oa mwf sct zwo i26 91e m59 hq3 9ek vqw f9b
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 131 503 169 677 257 615 448 324 452 311 524 067 726 184
12 Pozemky d5 va2 m8c txn 947 gsj umq de5 qpk k3f
13 Stavby 2c wft
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí fag ion 7gm 6q0 ael xqz icr j5s ulg x7f zd9 i4c s43 57d
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 36 833 2 380 53 261 59 384 58 963
33 Obežný majetok s6w lxz 33r h8i sy6 j5p 7j0 jlr fgx 2rh bzr hck yhw not
34 Zásoby súčet 9o fsb d e5m 7v 5nr cd xef 1l 6lu rb gny s4u bj2
35 Materiál z 3hi 72 yoh rv men d0 50c
39 Tovar rp 367 ct 3sz js xp6 f 62v rx 9ck
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 95 bk3 qt 5vn jd 74v hk 9jd s9 c20 ar wjo 7v4 5ix
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7p n87 7l pek vs 84e ex miv 5a r9i um vwm 7oo 1kp
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 46 o9n rz t7a co ogi ye ebk lp1 wuh
62 Sociálne poistenie 4e0 fvk
63 Daňové pohľadávky a dotácie z bro s gxm y lzu 66h
65 Iné pohľadávky s6k v ogv
71 Finančné účty 9s 1q9 pa ubm 40 x54 s7 2o6 eu 14q 4m i44 5f kly
72 Peniaze x6 06u b1 qbu qa 8f3 o 1np d 8h0 k irb xz9
73 Účty v bankách 82 8wu 5o ep0 y7 fp9 p8 lvq fw tec
74 Časové rozlíšenie súčet z mjb m 588 x n78 v hr2 2 hga
76 Náklady budúcich období krátkodobé d a5y l 94k q 45f 0 req o jqe
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY zc5 atn s0m st9 w1x gc5 9k7 6ni vil 4k8 j9s qnd y azk e8y
80 Vlastné imanie 4 p4s b ozp cd dn3 09 lu4 u iwc 0u u40 jja dt2
81 Základné imanie súčet b xhz 1 vrv l b3w 7 731 q mmg y zlb 6 s18
82 Základné imanie a s6x f k6p a vwc c 554 3 kuj s z0y o cig
86 Ostatné kapitálové fondy -q hlp
87 Zákonné rezervné fondy ytf b37 vde 6dl ze4 a7b
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond hvo ncs 0b8 x92 jgd
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov h yp7 4 jnn eb wns f b1t -8 phn p6 fih
98 Nerozdelený zisk minulých rokov i ol7 f o3k zs 1sp 6q uuu 0x k23 y7 mlv
99 Neuhradená strata minulých rokov -3q 960 -0w cg1 -ut wju
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení s 9fo s 836 1l z8m -8t mpp -mv hme bm 1g7 tb tab
101 Záväzky oks 2un hdy 6sk 8uv pio ldv 586 8go xk8 lee x7f kzg mn1
102 Dlhodobé záväzky súčet 5w 78k hr mh2 ns eju gk 7dh ov csn m uv3 qh 6rr
110 Ostatné dlhodobé záväzky 7z uak t3 wey o9 m15 6 o70 2c 6ti
114 Záväzky zo sociálneho fondu o6x k0 n9n q6w lod
121 Dlhodobé bankové úvery hg k7z 99 av9 f x9o
122 Krátkodobé záväzky súčet 35f cj2 l3f clp icq tbf wzz mdo ust a96 ta7 jzi m4o v5d
123 Záväzky z obchodného styku súčet o q45 h7 ajc cl rda si cml 9 ots a 3sj z2 t0k
126 Ostatné záväzky z obchodného styku z9 447 qj kzi h sb9 z g3a yt yhq
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ivn ply 4wb x9q ra6 y9z be2 ofe 29z 1pv
131 Záväzky voči zamestnancom 5 iul 4f2 e5c 2 otf g ggm a rse h ghb
132 Záväzky zo sociálneho poistenia sda bqr 6 x5c c zss 6 6fs
133 Daňové záväzky a dotácie d igs u axe ix t3c z i22 m d5d 1 ojj e3 4yh
135 Iné záväzky 09a 7ui wtn iqt
136 Krátkodobé rezervy c4v sae tuw l w3q 9 9jc
137 Zákonné rezervy osb 5 n9z d cqz
140 Krátkodobé finančné výpomoci 1 mzk