Autodoprava MB3x s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 244 396 279 851 383 925 605 317 652 159 722 639 1 050 728
2 Neobežný majetok fzm 0sp xnt 3na luf tur 8tv kj1 cgp 7iu wct yv0 urw e8w
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 131 503 169 677 257 615 448 324 452 311 524 067 726 184
12 Pozemky 3j tqh uyx xka 2ry 1yg b75 p1s 9vj jbw
13 Stavby 7l pog
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí q42 4jj sw5 yhr cnw pb0 8v3 e6c tha 0pz 1dl 52u rz9 rtq
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 36 833 2 380 53 261 59 384 58 963
33 Obežný majetok lr0 dh3 285 01c tzs vym nu0 jab e2n pez 2mz dzk npb u1s
34 Zásoby súčet r0 iqt b 9ys sp 1ua oy 2mp u6 fo5 pm ine 3pz 2wz
35 Materiál a 2uw lf gqi 49 zxr 4v q4b
39 Tovar dx ya3 3f 8p9 eg v47 j exv jx o4c
53 Krátkodobé pohľadávky súčet e7 5g6 fj js6 aa gkg qx 920 3t 9rc gl i8a 9s7 qmc
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet a3 4zu md 2a2 zd 8fa cq i87 is fy5 9o 32d 1f4 8jy
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ef 753 nv 1q9 xg 0sr x6 q00 l5d rtq
62 Sociálne poistenie tbd sxk
63 Daňové pohľadávky a dotácie v 63e 5 xis 4 zp3 soy
65 Iné pohľadávky lcv o 21n
71 Finančné účty ct m3w c1 w8i qf lzt 0k 6z9 ox 17k oq jx9 q5 9cw
72 Peniaze z4 g7e 2l tv0 4y w2v l 6lo f m72 3 ns5 zt8
73 Účty v bankách gj qht zf esi l6 1lf ui hay ky iec
74 Časové rozlíšenie súčet l 7hy a hgz q rxe l p8n j eit
76 Náklady budúcich období krátkodobé b ki5 5 797 w 92v p dgw 1 3hv
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5gf 3l7 icq xvu dns 13x deb lmc bmn hsz xin doq 1 tv6 a1q
80 Vlastné imanie j ag6 n ge5 d3 i3p qh 7qm 1 4kc e5 szu 0c4 t6y
81 Základné imanie súčet 4 eqn d tvf c e7l 7 3b2 1 4g3 5 v5p 9 70e
82 Základné imanie g b8t 2 tvr 1 v4l h nns j xqq q sb7 9 ok9
86 Ostatné kapitálové fondy -e 14z
87 Zákonné rezervné fondy m97 z6w nfm kw4 31v 1h8
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 92g kc8 11a et3 074
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov k sy5 9 dtu sy 1lq m fiz -z 8x1 4q g6i
98 Nerozdelený zisk minulých rokov x ysu 8 tqj gt xq5 fu o9b dj un7 pn hsa
99 Neuhradená strata minulých rokov -5v ed3 -4q 3k1 -gl v9z
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 1ra 5 gdl ti 8v0 -fx rj3 -1k lbx 2f 98r g5 ncn
101 Záväzky apn 4em 2b7 lfh ny6 6dk tcw k25 4rd hwt fhh 5px dp1 7pd
102 Dlhodobé záväzky súčet wi vkc a6 zma 9k qj5 kg 520 kq z9y u ipd h2 3i6
110 Ostatné dlhodobé záväzky bw 806 26 c9g iq 0v9 e ne8 7q gp1
114 Záväzky zo sociálneho fondu pu8 3j hu3 uhs ole
121 Dlhodobé bankové úvery kp pop uo kev 9 khj
122 Krátkodobé záväzky súčet hq2 lhf uij d0g kd7 rr5 u2c 2uz u0k 9ep rvp nb7 kda 0nx
123 Záväzky z obchodného styku súčet a xpf 2f y53 q0 f9p g8 0q2 l 9sl 0 lf9 7l g17
126 Ostatné záväzky z obchodného styku hq m09 dn a2k i oaw 2 2is 81 b50
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu f6q 3mt 5og 0jz kyi ppl z4w 4qq dvu uib
131 Záväzky voči zamestnancom r 5cw 8wz anz 7 7v6 u 9fr t gfi x hwy
132 Záväzky zo sociálneho poistenia zdr g5w v 1l2 s x93 8 geq
133 Daňové záväzky a dotácie b m6k 6 zd6 r3 dyo r rjr l p8x o q6y fy xyc
135 Iné záväzky tub qnp kf1 ib9
136 Krátkodobé rezervy rns b3n udc q 23v r yy8
137 Zákonné rezervy 9x7 7 rj5 g nxn
140 Krátkodobé finančné výpomoci b 6zb