FUERTES Senica, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 4 061 3 370 21 372 174 733 438 613
2 Neobežný majetok xv 7lh qay 0he
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 22 283 411 628
12 Pozemky 9d6 mc1
13 Stavby clx 5z5
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí yk bjk zd j64
33 Obežný majetok n lga 1 ems xm v72 z3z 525 zx wd3
34 Zásoby súčet m jsz in drn
53 Krátkodobé pohľadávky súčet tkb wpp 4z 6d4 b2u 4vg pq dvc
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet kfk 4s3 gk rgg ex2 gk3
62 Sociálne poistenie 5 6o5 f ane z k02
63 Daňové pohľadávky a dotácie t m9p 5 sv2 l d13
65 Iné pohľadávky v rtx 4t n2m
71 Finančné účty d wz0 k 72q l 9g2 z tnq g 711
72 Peniaze u me2 4 2xy u fu1 1 ymb t yhl
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n yqr h y7l rz 0ev kpt fdx nm5 xqv
80 Vlastné imanie u hje z mup lod -l6 1tq -6r 5pn
81 Základné imanie súčet 4 xot z 8pn u c56 u 5ta x 55v
82 Základné imanie i hus b exd q xye m 60x j x2i
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -r q7c -f hsr -v jiy -7b hkp
99 Neuhradená strata minulých rokov -7 mpi -g zk7 -q pot -hf sdr
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -j 7x2 -0 hkb -h f4o -zu c25 -gu fls
101 Záväzky 298 8 hn0 51 r2g m4g yno b01 4t6
102 Dlhodobé záväzky súčet i9u 5d 23a c25 eco 2vr zn1
122 Krátkodobé záväzky súčet l0b 2pw qzt ob kya xq f3r
123 Záväzky z obchodného styku súčet 26l euv bb bpn 5c fwe
133 Daňové záväzky a dotácie yqi ctv nf 5l4
135 Iné záväzky 0e4 i fnm
139 Bežné bankové úvery p
140 Krátkodobé finančné výpomoci 2 wr3