Kominárstvo Štúrovo s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 29 602 51 600 59 466 72 027 77 022 74 865 77 512
2 Neobežný majetok y p1n s yga of b57 r5 7ad oc ulx 9r og1 ah 1o0
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 379 8 713 13 358 18 293 10 155 10 932 18 760
12 Pozemky 9 8v5 x j42 o 6ex t 1vj k 7nw
13 Stavby e jqw y vh4 o 8mo m 6ss i 213
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí d id6 y yg5 6 tx9 5 fzp c9p g r0e 0 jk8
33 Obežný majetok 6t fye xm swk sm ro9 bv xos 9o n0a 4c g25 r0 pro
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5 r1c x2 hdh j2 4vn lp dgq vk svi xt sty ye cub
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet w 28o ar 8p4 xb vu8 eu uxt 4f zkv 4s 7ts nj 4x6
62 Sociálne poistenie wob c v90 g vpu f h0u 6 6xx i 45n n mxv
63 Daňové pohľadávky a dotácie g3n h ls6 y uey 5 ngg f j8u k 48c w oz2
65 Iné pohľadávky 8ed qp9 8ig 0 305 b31 lp1 0m1
71 Finančné účty kb ej9 kl 02e 12 qhr kh 5qz 63 r6p 7k gpj zk aig
72 Peniaze jz 4nx fc lis bd wgk gi v4o wd g0p 3h dpo 08 thj
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY e9 pz5 gw e88 ux 5vx yd t9t yb yai w2 kek 37 xhx
80 Vlastné imanie sh jns iu kxs b6 2ra wv v56 ed 5no u4 580 hv 7z3
81 Základné imanie súčet 3 olp y qes j tsh 9 qhq r efy 6 zgk 1 kq0
82 Základné imanie 6 g3b 9 yhj i r8m 6 t86 q pen d ccg 8 4xd
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 1 h3s v fyi j 4mv tk dqr al h1n 30 o7o
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4 y3l b 1en f wwl qt 4lc jr hpb 47 xi8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0 04v h2l -jxt z zst p spw -5 eir i 5mr
101 Záväzky y0 gha au pqd 7t zm1 05 1jz jl 792 rw rb4 bt 9q7
102 Dlhodobé záväzky súčet 2 2p1 9 wer z 5dy q s0p
122 Krátkodobé záväzky súčet 5o szr 4w 3ru 14 meo 8w yix 9j 4bl 06 elj eq s1c
123 Záväzky z obchodného styku súčet -r wop e 1q0 5j 058 cf cpz na 7jb rs 5la v0 nyv
131 Záväzky voči zamestnancom rhe w yek h 9vl i 6mt r 4sg p kb9 y 3x4
133 Daňové záväzky a dotácie 1 29w e rpt 5 rkp a jvc h ihf a hd4 v xpp
135 Iné záväzky ow 0ja 3u vdb 7x wfh q3 e2k ij 0h8 ks qjk ag 18y
139 Bežné bankové úvery j izl 7 lfk 9 ujm g q19 3 wcq c r0p