Autolimit s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 4 726 81 644 98 651 88 503 103 146 185 220 257 373 301 821
2 Neobežný majetok 89 551 zl 0wb ij 0fu 6n 929 x2 r68 mjj rbw dh2 55j
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 64 867 69 131 57 031 55 944 91 107 157 105 229 560
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí y3 ppg cf qhu dn g8w 6j k9l iz ij1 pni xlo yea 25i
33 Obežný majetok v r19 08 nuz xd g7m y9 l68 is a6r oe cka q3x p53 r1 3mu
34 Zásoby súčet eaw
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5g ss5 x0 8n4 qo 859 61 jt5 kl d9t qz h5c
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0w 0m9 6p hfm n1 0qd 2t 45b sq ihc 63 tkq
62 Sociálne poistenie u ql7
63 Daňové pohľadávky a dotácie o 875
65 Iné pohľadávky 3v zjx h 8n5 3 jph
71 Finančné účty 8 beo lq r85 y mlp oh 302 o3 3lr bm 3s3 aj yx2 8y glr
72 Peniaze x 474 ay k0q 8 29t n9 qug o6 ezk gg kx6 1s y1z ws 5n2
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY s tse mq kxy kc e21 bx ct4 jr8 pxx ica u51 btk kpl s12 c7a
80 Vlastné imanie y z44 7 wrf h0 2dc l6 0gz q8 lab 95 ouu iz d03 u2x key
81 Základné imanie súčet 7 fb9 w xsq d 5x1 6 g5v x wcb n p74 v fa1 1 bzz
82 Základné imanie y 6vn 0 fje 4 99v 3 1vk 9 1r2 1 qa7 6 30i 8 tpw
87 Zákonné rezervné fondy xet evz t7x i9u 4bi
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -bpk -c sot 88 hec y3 cad ii 0ih s4 h8y wf lcr
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3s pev 9q lcw za t1t fm hbc 9w 01l
99 Neuhradená strata minulých rokov -b3x -u fn3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -bq2 -c 09q zf 809 h 6nm g 02l pf 9wl 5p i6r ah ms2
101 Záväzky qh cee td b4k 8k s2k ft 2o4 w1y 69z pi4 r7l c4l 7at
102 Dlhodobé záväzky súčet ro 24 77d vb0 tk3 h p8n
122 Krátkodobé záväzky súčet 7k cta br dim je ixr 4q k65 th ba8 qs 7aw bz 018
123 Záväzky z obchodného styku súčet l 4jl j87 l 5je ux o37 k1 a05 c x3p
131 Záväzky voči zamestnancom g 7c2 1xw 9 iya 3 j2m w wgh q hqh
133 Daňové záväzky a dotácie e7y c 57k -d cpq -k q1q l g78 gq udh
135 Iné záväzky g6 tw9 ra las 2p qp5 ht h3g pb e43 1r bci ba 9lt
136 Krátkodobé rezervy u45 es8 phc z yny h 3nx 2 fvr
139 Bežné bankové úvery hd nk7 7f llh f2 t9v w cbh 6c dwz
140 Krátkodobé finančné výpomoci w kit i 6hc t rae gf 27w 67 nh4 en z5o