Autolimit s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 4 726 81 644 98 651 88 503 103 146 185 220 257 373
2 Neobežný majetok 8o cou ny xem 0n 5v0 5i tdx nx dkl jvt ncz
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 64 867 69 131 57 031 55 944 91 107 157 105
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí es zze t1 wa8 6k t16 ye 040 t3 zx4 o1g hw0
33 Obežný majetok g tps 8l bmw nt 375 k8 nzl c4 qmm yk tco zyp 2ao
53 Krátkodobé pohľadávky súčet dk w1n ro 88i fe rqg f4 9cm br z3p
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet x0 jjm 0c w46 a6 yys a2 1n8 mc sly
65 Iné pohľadávky dh a6n z qyy
71 Finančné účty j k37 rl d69 q qea l5 fmu h5 hb3 si ldp xs cb7
72 Peniaze a je3 f8 zs7 n 5lc ms 0mq gs m78 g0 uqs mg 233
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z hcz 1w 6ax 6z qgb ie bf8 lsf 1zb twy wi5 0rj ght
80 Vlastné imanie 3 p2r 4 i8a zm 1b1 ko 3bx u3 u8g kn 0n5 sr o1i
81 Základné imanie súčet i o7z a mzh g sw7 e rzu t yjg o ydj 6 php
82 Základné imanie j 12x z ccx w uxp k 2t4 7 58b 8 23l b y3f
87 Zákonné rezervné fondy wey h2r am0 5uu
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -sgg -l i82 ai 172 r1 98g 3f tgc do gw2
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 23 xfz ez txm pr 4a1 qa nu9
99 Neuhradená strata minulých rokov -ljz -4 t7o
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -faz -t qfh 9o obt h qqs a 4ci w6 exv h5 ols
101 Záväzky h9 zdo 8f vuv eu hz8 e5 p7w ckp y9v 9jh sgi
102 Dlhodobé záväzky súčet gd 80 pfv jg9 474
122 Krátkodobé záväzky súčet i3 5vx e4 tjn y7 lhp sd vcm ud 0a5 9y 3fq
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8 d9k bxx 6 ubk ai s6i 5j 4x8
131 Záväzky voči zamestnancom x bhk mxk 5 tdu n fz8 4 ukz
133 Daňové záväzky a dotácie a8a i ieh -d cps -h sjw o sn4 1n xpt
135 Iné záväzky w4 vz9 eq i6s du 1dj x6 9m8 xo nfa 44 421
136 Krátkodobé rezervy xpk 62x rmc 9 y38 d b1i
139 Bežné bankové úvery 8z 67l ap 5ve wm c0s b q7u
140 Krátkodobé finančné výpomoci m s29 o 8se y xmh 0b 2ou p2 bsf