Autolimit s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 4 726 81 644 98 651 88 503 103 146 185 220 257 373
2 Neobežný majetok cx blu ag 5kx dg 21e qn c44 fo x1m kub mcc
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 64 867 69 131 57 031 55 944 91 107 157 105
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí mj blh mm s30 5q 5q5 iv u7z qi 6o1 kjv s8i
33 Obežný majetok d sb4 ab i5a w0 me4 fn mb4 mc oqe 1v mtb iv5 6bs
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8z kym ku 7x2 n1 1id oz 75g 65 jan
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet dn 16y 8i xfr g0 tos 2f ycz q1 el9
65 Iné pohľadávky 7x 4ry 4 maf
71 Finančné účty w 59a yc xlp r 9m6 kh x3h l3 n5g db w92 x9 c44
72 Peniaze h kmj 20 4y6 a 0se 0l d1e z9 jkt kd md2 sc zg9
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY s jsu vi 9xj h7 irk 51 9ds 6qu z6v 7n7 ftl jmt 6cy
80 Vlastné imanie f bnp e gwb sa ycy dl dnp 7t ds9 gr 7is c8 i6i
81 Základné imanie súčet 9 rzj k wms o 7zw 4 qgx w o19 p cb9 j yz4
82 Základné imanie 1 kus z s47 w qx7 k qtq v n3z p o1m d tua
87 Zákonné rezervné fondy 6e5 f4o gsm pp7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -pb8 -3 48c qz 0a1 bw ro5 7z wk6 8f 146
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8c k2p 63 ohg t2 oza km 1p0
99 Neuhradená strata minulých rokov -h2h -3 mz1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -vo6 -i 2po yp 55h 6 xtn x eb7 nn 87e rt 91v
101 Záväzky dy tu0 p2 yjm v9 mkr 4b 0ex wsg 2mb v4d ap6
102 Dlhodobé záväzky súčet 82 ha 1vh ll4 kv6
122 Krátkodobé záväzky súčet iz 7wz i3 y2d rb 435 oa fuq 6o 3an sm 78z
123 Záväzky z obchodného styku súčet e ymr ql8 5 zng 1x 7jz 2z 203
131 Záväzky voči zamestnancom 2 wyp m7p 7 bkr b in1 d q6v
133 Daňové záväzky a dotácie vmw s ymv -s xsq -r 2gy 9 41f eq qu7
135 Iné záväzky tj 5zd sy dfc fd adi qc 7gh 7k sx7 6t sxn
136 Krátkodobé rezervy fdr dg0 a11 l k8d g ali
139 Bežné bankové úvery nu 0l2 lf 6i5 ot r7v j wsr
140 Krátkodobé finančné výpomoci b nrw 7 5ez y m6n bm ysj rx rya