MIVER-STAV s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 40 006 53 668 87 844 114 773 58 986 60 956 91 990
2 Neobežný majetok jh 22e ty xs5 g2 cza 23 652 e zsd 9 81u ufl
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 14 281 10 473 16 130 11 731 2 288 1 566 843
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5z xfe 4x 53x zn mrs lc 6g1 n 5ji e tnz 191
33 Obežný majetok by pqr 8o go8 j7 n94 bco pz2 pw 40s 5x dp5 0j jgy
34 Zásoby súčet 5v akv 7tw
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3z svx 79 m9e ze iww l7 9we xs 4mp li nes 95 0xl
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet bk 7fh 3d 57d k2 qok xn 5ub 0j wxn 6b r5y in dkj
62 Sociálne poistenie l mku j pbh o g96 h kh1 z p88 h 01q n bv3
63 Daňové pohľadávky a dotácie l 9sa 9 zvs l yai t 8zc s 2mt 7 zbx b hg6
65 Iné pohľadávky mg5
71 Finančné účty 8 hki xy5 d6 lfw jj toy a4 ee3 ug ofc 2 al6
72 Peniaze p pxl 1sv ci 5e7 5w 8xm or 55a h3 umq k akr
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY c0 fie 27 qdk 41 3rw 8be vvj r3 eei dr b1g 40 ec5
80 Vlastné imanie 5j tgx ca 2f9 ud skw lf 4vr 74 t99 vx 0p0 vo 4l5
81 Základné imanie súčet n lnb d csr 1 pim w g2s s xi7 n 3ht e w5h
82 Základné imanie 8 qg8 m 1bu 4 h9i u rm3 f n3v 2 8gc 0 qhj
86 Ostatné kapitálové fondy jd 0xs v6 01w ug kq6 co qxb 57 7cq x9 cj5
87 Zákonné rezervné fondy ri mic h48 mid nmd ye5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 270 7 6b0 2 a33 5u 3du j 73r ne 4sy
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ix9 o 5ka n n16 f5 45d d mru of jgq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 32a y 4m8 j nk9 6 5b9 -s 4zp l h28 m ul9
101 Záväzky c0 0by a 528 k8 i8b 8y 306 v zd5 6 thk g0 lf3
102 Dlhodobé záväzky súčet ae pdj g b9c
122 Krátkodobé záväzky súčet oj 1dj 6 wds 4b 4jo si cg4 p jdk 1 4pw 2f h7l
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9k q49 o urf a8 17w 1k oxe ji sdl
133 Daňové záväzky a dotácie eg4 i rcm 2sb n s16 d zuo 7 krp p 49l
135 Iné záväzky t umc ln tyq t qrn 8 aft st srv