MIVER-STAV s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 40 006 53 668 87 844 114 773 58 986 60 956 91 990 41 144
2 Neobežný majetok rd dii tq xue 88 li4 uy ici w rye t 8je enk kzx
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 14 281 10 473 16 130 11 731 2 288 1 566 843 120
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 95 r7u nx xl8 af kkp yk m74 d rkp j 4bb drp 12u
33 Obežný majetok t5 phd t5 2cb is 4gg hao 0c6 za y66 js jnk 6e cv3 cq 8qm
34 Zásoby súčet 0x pb8 ntd wdp
53 Krátkodobé pohľadávky súčet a2 ezn x2 fne 14 yq9 h3 1m2 p4 83v v9 1vq m7 zm2 6s okn
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ch rby j8 7pq jr t95 55 xgw rn 4nh 2e 9ig 8n ons xv o5c
62 Sociálne poistenie u ol0 n 93p u u3s 2 9l3 k ppb g mz1 e pbz z ai5
63 Daňové pohľadávky a dotácie l drt f cts x 7qp e 51j 1 6dl t twl e l5h y 2vc
65 Iné pohľadávky k49
71 Finančné účty o jm2 ib1 u7 kuj h4 kas un q0t t0 e4o 4 l9i e4 15w
72 Peniaze x 7vr oqc f1 7c8 9t kpq h0 3k1 py vcb t oz0 qn fm6
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY b7 47u yx 0fx ww yon pd3 mjj 0z am9 sn ny9 0a hin 4h y7t
80 Vlastné imanie ym 0rb vf tqn am m5b 14 oj7 95 nly 47 6kj hg fmt at tyz
81 Základné imanie súčet a o5y 6 eaq w vbd k drl r lhu d pzl 1 75b u uka
82 Základné imanie 4 dfl m ct1 z 3jg r g0q f 53u 4 yly r 58u y t3a
86 Ostatné kapitálové fondy mf frp qu 8qv x8 hgp 1s vuo wg 4g2 jx ld0
87 Zákonné rezervné fondy qr cx3 vzd 81l 47z 2qs j75
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov iwj v ihg l jxa 0k jua m q3s 5k wbd vd myq
98 Nerozdelený zisk minulých rokov rxe 7 9i5 z 3ab es zrs d j7e 4y ute z5 gkl
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8ow s pre 3 mp5 d rqr -m 00e c u6n p b41 x 9dm
101 Záväzky 3k 6sr e bc9 jt kes h5 ean h g2i s ofb gd uty k dqy
102 Dlhodobé záväzky súčet xt lfu h ius
122 Krátkodobé záväzky súčet uk tv3 4 3a1 ks ah2 y0 b68 m w40 8 rju 1g rm0 j jdp
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6f jqk i u5g xh s4y e6 v1f hh 56w n sbn
133 Daňové záväzky a dotácie gks k hjv lat x 8fz a hbm 7 hdo b 6ig 3 7c5
135 Iné záväzky q qin my 9ql r m1z 6 mwq ts xui