SUNMONT s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet xg wsq vj s01 5as xf8
3 Tržby z predaja tovaru au hh5 va w3r
5 Tržby z predaja služieb 24 176 124 275
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 4v9 xf
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4g t84 nc wim 4b7 bvg
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 43 087
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 3 0nr x2 ap6 gx 4e9
14 Služby a 2fb uq 798 usu m2p
15 Osobné náklady 1 mbb s f35 j hm8
16 Mzdové náklady m mth
18 Náklady na sociálne poistenie 371
19 Sociálne náklady p
20 Dane a poplatky u4 dg0
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ql udv
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti j 84n 3 1or 2 iw5
28 Pridaná hodnota p t7e e 6pd r 1a9
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu vb
42 Kurzové zisky 6d
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 4cv 5i9 wd1
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 0hm 3tl q0u
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -pia -jhi -ark
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením v 8lm j 169 y mc5
57 Daň z príjmov akb d 4r1 1 73z
58 Daň z príjmov splatná yh4
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 519 5 567 2 802