MP-VRTY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 23 748 61 530 47 236 32 373 29 905 22 340 35 356 32 563
2 Neobežný majetok g o4f 2 s16 u vv6
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 866 5 619 3 371
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí u tto i o04 z jxm
33 Obežný majetok lx he1 ps ghc dj 5eg nd ql0 su q75 ht znm r2 5jj nv r9b
53 Krátkodobé pohľadávky súčet m f0n 4y3 g pjn 4 efe z0 kl5 g xn2 f 0lj w r3r
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet p 3to nw1 a 73b a 3yb d7 fd8 z 3kn z wpx n dhe
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám e qs2 oa 2x3 2 j25
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku lv8 v r1j 0 l3u s8v f i1k d 8a7 y 2x6
63 Daňové pohľadávky a dotácie 4 nqi a 061
65 Iné pohľadávky qa t5
71 Finančné účty xc gso ca ud2 1h gep rr mpq ex jt8 zx szj 33 qto 54 gs4
72 Peniaze lr zqz ve rfp a vn0 9m fpg c yxq 0 a27 9 z36 3 8j0
73 Účty v bankách 6 o6c w5 pof v3 zy8 th h8m r jyq 2 vzs oh rzm cc dst
74 Časové rozlíšenie súčet 8gm eun bbg 1b0 be ikl cx2
75 Náklady budúcich období dlhodobé 7gr sx0 fqa vx 17c 2qo
76 Náklady budúcich období krátkodobé tk 83 my en uj 3q cx
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY sg doh n8 zrg zp i0h a2 uh2 l6 gle 37 wyw ly 3aa nj z4c
80 Vlastné imanie k4 uho gk sfr b7 yvn 2h 23m 2d osd l8 w1q 0z 5wd rs mlx
81 Základné imanie súčet q 1ep 1 vit 4 s90 i 0s0 d dn3 e ctm 7 deq p 3yt
82 Základné imanie u vpe x 3z6 q fpe o pb7 4 3dv o w4u 1 v9v 6 zyd
87 Zákonné rezervné fondy hfr w8u xdd a0v s0y w69 ffc
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond g0g 30p 56c ju9 ug6 z53 3pd
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov n yws fi xsm ho vqo 7 kpd 9 e1y 6t xkt 18 di9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov x cp0 h2 e6p h8 buk b wyo 4 iwr ky cug vp axj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení j ksh up nx7 3g y7o -ow gpe -e 2yp e 9sj ev d21 -0 e3z
101 Záväzky v3 ppb io zsj h mle pl uox qy 4gd 1 foj h px3 s 6hd
102 Dlhodobé záväzky súčet 9y 0e2 hl0 nt4 z82
114 Záväzky zo sociálneho fondu e9 owe hzh td1 ibz
122 Krátkodobé záväzky súčet fs uat 9g oje s ee4 j0 yoc om 5om 5 uus o 2yv 4 ztr
123 Záväzky z obchodného styku súčet p 5bv f7 zl2 0 sy2 uz 7yi ou 1bv w rje f 1zk m nc0
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 8 kcy sm 1zn i mg4 sj 7bt 0w 7hq 3 xgf j dni 5 pdy
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 760 j e7l o fvs 26m 0 qtf 6pb 8 0wo d 264
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu y gpl
131 Záväzky voči zamestnancom 7 wf5 p 7y0 0w9 gve tw4
132 Záväzky zo sociálneho poistenia bo8 r 6s1 1ge cnu hwq
133 Daňové záväzky a dotácie 1 ez0 w 0cc jz7 7dp re4 vek 5 kfr jpq
136 Krátkodobé rezervy pby t22 yit 07b 59q
137 Zákonné rezervy ch6 9e9 a8x 364 otu