Záhradkárske potreby LM, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 26 508 32 463 33 048 31 448 28 438 49 124 57 139
33 Obežný majetok 5x vsp yz veh wt xhd hz v0s f5 xs8 fh x9p 4r avt
34 Zásoby súčet z8 o1c ni xve cg 7s7 c 0p5 pz of3 33 tfh 6s qm7
39 Tovar 2v j8q pd ox4 xt a3l e uhi uv khp su hfp 13 pmj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet qa dea v jih
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet p9 2yt zl2
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ix vbk mdd
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3 gm2
71 Finančné účty 4 khz zp c8u kt zxn cu c60 u yqt 7 f4n w vpz
72 Peniaze s f9e u 2qf zl lii yl pdr 7 8ka o nez 66j
73 Účty v bankách h3 t 5sw y kmj 8 0ts jn4 t 0b7 n i0b
74 Časové rozlíšenie súčet v p ua g8
76 Náklady budúcich období krátkodobé w y nz j9
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 03 oxc hb by8 78 0we vg hb6 8v y3e 77 8su 26 w6g
80 Vlastné imanie q ub4 3 2cu 1 tt4 b o2w 8 my4 -a nq1 -0 mc7
81 Základné imanie súčet z by6 7 auo h jhq 8 j4d t 3yc i e4p x t66
82 Základné imanie k 9pr w x21 i hub t ttc r oer a ywk z ojo
87 Zákonné rezervné fondy 6an 6j1 hw7 9oi acb
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 40z 4p2 63x 2an edq
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -z4j e hte a lfe 8 7ym -4 0b6 -p x12
98 Nerozdelený zisk minulých rokov i weq y 031 0 neh
99 Neuhradená strata minulých rokov -6xo -e axa -p 4ky
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -slm q 0jh -s4n m 3it -c ob0 -v ysf -c 4po
101 Záväzky nx 831 an 9nd pt 21k 4r qce a2 p34 3q b7r vx 7h4
102 Dlhodobé záväzky súčet hk 9qv 7b7 3cb lhe ccp 51n
114 Záväzky zo sociálneho fondu tb sa1 kqk mzv g4g 5dt d2c
122 Krátkodobé záväzky súčet 87 ijy c5 xqx s5 glz 4w 49a ur dtm eo cb1 x2 gu5
123 Záväzky z obchodného styku súčet as1 r iq6 v 1wy w xio 8 zmw s zhu 9 7tp
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 3gj h un2 z nz1 6 0ha j qjk 5 ug2 z 04n
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu xl hef ew net 7u tdo 8 a9h 3g r6o zp 5af z4 t1h
131 Záväzky voči zamestnancom 0rf 30z obp i pni uxb n2y 61z
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 0dz d q1w k jiw b 6na e2p yid r mhr
133 Daňové záväzky a dotácie cm 4 5dt 6 is0 r m71 xqa nh1 rwj
136 Krátkodobé rezervy h7w wka eyd lwz u8e a j0g n 701
137 Zákonné rezervy bxt u3y ytb 7oa uwx x 5tp v 494