Záhradkárske potreby LM, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 26 508 32 463 33 048 31 448 28 438 49 124 57 139 61 626
33 Obežný majetok ym 6q7 2t kbv no gce cj y3k 6z rq8 ou 858 3v 21u 97 1pr
34 Zásoby súčet bj v67 ho xeh 5r gun g q0m un 4j0 uw wwy cx zg3 i7 74s
39 Tovar m8 b81 yk ix1 05 wzv d nye o8 an8 ts xy9 xt hvz 4y r3c
53 Krátkodobé pohľadávky súčet rt 3az m raz
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet sr zn7 e5i
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku bk 8in nay
63 Daňové pohľadávky a dotácie h 9zg
71 Finančné účty g 4nj 1f gyb gm 2pv 27 v9d p q28 3 x5g u fic s 4i1
72 Peniaze d uam w 141 3z 3st y7 exy 2 ozn 4 nfu k4c 37r
73 Účty v bankách 9g 0 up8 l w09 0 c50 vyh u qde x d3c h sk8
74 Časové rozlíšenie súčet 2 x h4 gh
76 Náklady budúcich období krátkodobé h 6 ni vz
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY gr 6n2 e3 t2x 3a ezc uj mm9 gv nrd 2p wv0 if 2fc 1u 6qt
80 Vlastné imanie y lh8 d i98 m fj5 b ltv 8 xzb -s pri -f dbk -qs tka
81 Základné imanie súčet 9 845 f 58v m ej7 o ytv w e4y h 6tq 3 hiz r 6v5
82 Základné imanie 0 179 v 8rj t 9u0 1 rtg m fu6 5 hla v ubt p f4m
87 Zákonné rezervné fondy wri a7g rsq chv h7k 16n
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond of7 kg9 xix mzk vic amo
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -jqy 2 pmz 0 936 z qnz -3 k6h -i hk2 -lc kmh
98 Nerozdelený zisk minulých rokov w jql 9 fx5 g j6u
99 Neuhradená strata minulých rokov -h9p -h 1kx -e cxe -fa g1j
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -yaj q p5r -umq y egp -h pwa -v tnj -4 vv0 -5j 6p7
101 Záväzky 0h kf4 vo irt g4 jqp yb i3i 1b otl hh 3jq 0a ehk 42 yg9
102 Dlhodobé záväzky súčet dz wu8 ldd kd6 v7g eax qkp tfh
114 Záväzky zo sociálneho fondu pf 7h6 lvn 012 vda qov ooj rjp
122 Krátkodobé záväzky súčet m3 354 01 j6q kc pw9 3r 7jt 7q 52u ea lu6 ws n8f z0 8e6
123 Záväzky z obchodného styku súčet ru5 h vhx z myn a qz2 h cdo 0 me3 2 a8o d 77q
126 Ostatné záväzky z obchodného styku n8f d zrj 3 ccw b 339 0 7r4 x 6dh v x61 x 0sy
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu j4 6lc 20 p4m 5y xr6 m 2nr 7e 0gp ic fos x0 5hd cb z39
131 Záväzky voči zamestnancom 9nw 7z8 rtu n k8i mqy rl4 dqd gqt
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 17p s n4m n x2x n bql mgm 3bn x 94i x 6oo
133 Daňové záväzky a dotácie pz n d9x s 35v i h7q x1f r6f 4nz cja
136 Krátkodobé rezervy fok nph 7oy 92n hd8 w 2r9 w rep k ik0
137 Zákonné rezervy 6hn gwu fx5 osc tjn q fl3 h 5qw y iba