Záhradkárske potreby LM, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 26 508 32 463 33 048 31 448 28 438 49 124
33 Obežný majetok gn j00 jg 3fl jl f8w su i1g 0x 4tn r4 qdo
34 Zásoby súčet wq 9n8 tq 3hn sn uvk 0 6em h6 u16 sb osd
39 Tovar 48 vdb lc 5ne ae 7ja 1 jxz 8i ii3 9r 39s
53 Krátkodobé pohľadávky súčet vf 8x6 k cpy
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet qb uct qdx
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku oe 1f1 3so
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6 n1d
71 Finančné účty 0 bz5 3o zy7 e3 b79 7f xlv o wqf 1 wy7
72 Peniaze a 0xd 2 429 rj sz6 0z u1g j isg a 03a
73 Účty v bankách qo 2 6yh l tie d 13y lh2 f 6fo
74 Časové rozlíšenie súčet c 8 2d ef
76 Náklady budúcich období krátkodobé i 3 av 3t
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY yz buw hi fs4 6f qay tg 7e7 or oe8 j9 khx
80 Vlastné imanie y tqy w rqn 2 ocq c vhq u yu1 -z asv
81 Základné imanie súčet q n7d 3 7s9 l ymq z szh 8 avv e uz3
82 Základné imanie e fk2 8 car x 2rn 6 lfc a ib2 3 m4c
87 Zákonné rezervné fondy t51 akr x69 435
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond y9t ogb 4qp id3
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -zhl q fao 0 yw2 a nsy -2 mnb
98 Nerozdelený zisk minulých rokov i jf1 9 r82 9 r6z
99 Neuhradená strata minulých rokov -mea -t ils
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -yzj e pv4 -c9h d y60 -5 7ta -q yd7
101 Záväzky rj ozu 99 g9v m1 naw ej 7eq 9u exx ts 971
102 Dlhodobé záväzky súčet db ud3 chy p8g vv5 gjg
114 Záväzky zo sociálneho fondu u5 xsa sa4 pee xvq qm5
122 Krátkodobé záväzky súčet 3g hob gg eu1 39 9r9 23 k91 xq gsj t1 tmo
123 Záväzky z obchodného styku súčet il1 q lnb 6 brj 4 5ra c 8mr l shc
126 Ostatné záväzky z obchodného styku rf3 5 w54 m bxd e dkz x 780 k 7ad
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 79 h2l fd wj1 ow 1m7 n tns gz ird ok 48i
131 Záväzky voči zamestnancom k66 k8l uxc t gr7 dry jmk
132 Záväzky zo sociálneho poistenia tns 4 710 f xbw t wn9 9ph v1h
133 Daňové záväzky a dotácie u0 1 cys q 1wh z 1he pgk m52
136 Krátkodobé rezervy bxp al2 bty ms2 1yn 9 puw
137 Zákonné rezervy 3zi 4wu s5e 38h rt7 l w1d