KreaTivO, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 10 431 8 635 6 945 30 829 17 362 26 893 19 658 48 315
33 Obežný majetok i3 wh0 i foi 2 wez zj jjx 13 o0x ew 0re fl xzo 41 dg6
34 Zásoby súčet 61 3 fgx 2 36f 7 824 u mg6 2 ro9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet hje 2 sz3 t sfw ey yx7 u1 yrg 2 ci5 j c9j 40 2w7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i5 u69 i j16 3 pul b3m j hxr
62 Sociálne poistenie b efd a l5a s opk z cmb 4 nqg 0 h5e a yl7
63 Daňové pohľadávky a dotácie y 6ik l uuo y rue w dny c cm3 d 73j w 792
65 Iné pohľadávky 8qa lz1 i5h 6wz op spa
71 Finančné účty ex xqu e ztp 2 u1c b zkd twb e9 3ij d dci d8 4gi
72 Peniaze 6r 8o5 e izi n tf4 o yt3 mk3 tg rux j pgw ze v3b
PASÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY dd y82 1 pfe b feg 6g 07h qh 8pi mb ipv ta h2j 9h 5kc
80 Vlastné imanie hb 0sl -6q1 v 7qo d sp1 0 8sl 8 omq v 56e 5o f2k
81 Základné imanie súčet ru on7 jd 8ol mn dqj b9 xfv vd 77n yp kr8 db wjx a8 clv
82 Základné imanie t7 wsr e2 wnv 6c cid o6 a6f zn enn ir 55f za lvw te z99
86 Ostatné kapitálové fondy 82 h6c 6l xye wl 4hr vr h7t q5 deb ee 21p
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -fc 89n -fq v7k -j7 wut -sk 91c -sp gw1 -tv soq
99 Neuhradená strata minulých rokov -hc 0sm -3y t7v -rp zfm -ro pqx -35 sc0 -1x at1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -po 2k0 -v1 2yv -8 9gs -8i 04f -h7 iz5 -2j y8v f j4t
101 Záväzky msx l nvg n 1v3 mh 6ds 5g e6s vx 0we jk kft ug pqa
122 Krátkodobé záväzky súčet egv j 1d2 w f2g fu sje n cyr 5i q4v n rv3 x6 bcj
123 Záväzky z obchodného styku súčet q ay9 2jc s6l 7 by4 -zdm 2 nqd ckl
131 Záväzky voči zamestnancom z jja 5 ygy e wqe m vit 5 zuy r jdb 0 szb
133 Daňové záväzky a dotácie 8 j9b 04e xp8 12b t b4h
135 Iné záväzky azq zb 0lv yq qgb c hm2 v2 leq 7 w8g en 5h2
136 Krátkodobé rezervy mh1 a38 c ozd g z8g 6 pf7
139 Bežné bankové úvery n 7kb
140 Krátkodobé finančné výpomoci 2 1dm u 33p