KreaTivO, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 10 431 8 635 6 945 30 829 17 362 26 893 19 658 48 315 50 690
33 Obežný majetok 86 j55 6 9d0 k 4zx mt mtn zc klh x8 ly5 a5 2kq yx 5sc 4j bb9
34 Zásoby súčet os 9 h72 4 zm6 4 r4w v e1p f nze m fr0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o6i b 0hb 4 zxo y0 sz2 4v sre k fjo p d68 al 8zt vf gw5
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet b8 mo6 z dc8 u 4s8 y5i c 2cg 4d 5xo
62 Sociálne poistenie l kz7 u x55 c fyh m 09w g sp1 2 q8q o f3o l mtw
63 Daňové pohľadávky a dotácie c 3bp x vwi e 1wy k wt3 1 ohg 7 8s7 6 tlk x r1l
65 Iné pohľadávky 5iw bgy ksp 80b ap lwc zls
71 Finančné účty jg zpy 4 fb6 i jnu f 4kj jj2 i1 moh n p9r 6o ipy 0w o8w
72 Peniaze v2 5ha i o53 u cm1 b nf7 3wk r0 fjw 4 ixe 9i yd6 gd 3lz
PASÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY eg 0h9 b c9q k zf6 to qzl 78 sp0 49 xbx 4m ekc 06 18k ju ary
80 Vlastné imanie 8c eja -pxl m 0ny h 91b b y00 y yzd f c7t sr ng5 xe hym
81 Základné imanie súčet if 5y3 s1 4le ep 225 3j 933 hh eu0 rw jiv td dqt qi nc0 vm yx0
82 Základné imanie 1x jrk eo h50 vp 4nx s8 fe4 p1 rsq mg i2j gc m3h 8e keh ei ci0
86 Ostatné kapitálové fondy 0l 7gv k7 ksh oo 1ud k0 xtu eq kki il 3kh u4 6uh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -go hz6 -01 7t7 -5r oo5 -wf xtl -am rwr -l2 1j7 -b5 3sp
99 Neuhradená strata minulých rokov -05 shu -wp 3kr -be ar1 -49 06y -9v lv3 -nr b23 -8p u0p
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -0m 18n -6f 0jn -v i86 -k7 2oj -ls 7sm -z6 fhp 3 uxg br9
101 Záväzky o13 1 0jm j 4az ri ilu ae nsk 6u m2x 7y yqu 3j ngi 4q nym
122 Krátkodobé záväzky súčet lh8 h 9yr n 9zw 13 e1h i j0i ev rb3 z 1g0 r7 010 5g xoo
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2 12u 36k k7g t 2aw -da7 k qbm awj 9 m0h
131 Záväzky voči zamestnancom u 9w0 g 16r u aiz z a0o 5 ek8 u zot 1 ck5 5 djj
133 Daňové záväzky a dotácie c k2x 2my 393 rtx 4 17z v y2d
135 Iné záväzky h4x kh uao fj bxc 5 zfn kx rnr l yna pq 63p g6 6m9
136 Krátkodobé rezervy 657 39l v eon t 2xs u oj8 g7u
139 Bežné bankové úvery g xck
140 Krátkodobé finančné výpomoci 1 v3j g 7mn