KreaTivO, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 10 431 8 635 6 945 30 829 17 362 26 893 19 658 48 315
33 Obežný majetok 3c 5ke c eh0 g wjj j4 q0a mv ia0 lu 1om yo ah2 ce drl
34 Zásoby súčet qt b j5u i 8z2 r v0m 2 z4o p sq8
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1xg 0 yfe 8 reu 2t 0b1 m1 gbl w v23 j 7fo cw xuu
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet z9 r4y j v2x v 7ds ncz s 6zv
62 Sociálne poistenie c ymx j irs 3 vmm o 96w c 4vi 1 4zi 1 wbb
63 Daňové pohľadávky a dotácie u cp6 6 0zk a v7z e gpd 6 8zi f vka y hw1
65 Iné pohľadávky xfm 311 x29 lwo 13 2ik
71 Finančné účty mv ufo g zjc 9 ft7 a v6e 4rr 7b r7x 6 l5i uc qil
72 Peniaze 9n lej 2 47n b m2u 7 n0w ewt 7e v4w k 7z6 v0 5ne
PASÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY bh npg j ta2 1 yix 1w sal ne dn4 gd zxj 6t hjt yt bm6
80 Vlastné imanie w0 h1f -wy2 3 zds c 0de i ecm w 1tk u ylt lq zhy
81 Základné imanie súčet 1p i2d cz bau pl swz al dgn gy ypj w7 wye q3 zj3 4l ns0
82 Základné imanie dn s3v 07 wwr zg u9q f6 i8w b5 rgj r6 6xn 26 gg7 8w 1lh
86 Ostatné kapitálové fondy 38 bsp im 0lp q6 ej0 ix 3mn yt 00p jh uwg
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -3m 7gw -bl 2sd -a7 8xt -89 jkq -dy tz1 -4j g3n
99 Neuhradená strata minulých rokov -bn y4h -bj hl0 -do tnt -g9 nb2 -6w kac -26 vo1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -19 6lh -m8 k89 -0 pim -rq 6ox -77 gmf -1m nm3 b 0pd
101 Záväzky yg6 3 igs v nai 0w n1a yt 3x6 ck yxw du 0i3 wx 38s
122 Krátkodobé záväzky súčet 5x3 c oc7 y mnm ws hr5 d xsv 1l hjg c 9bz e8 w2x
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2 9rn hkl o0q 4 54f -cgh d ddr v3x
131 Záväzky voči zamestnancom f ild n 5q7 5 gyp h j29 1 15u 6 cno f aml
133 Daňové záväzky a dotácie q eht gkw 6xe njb i xan
135 Iné záväzky j9s p0 i6u wh m1s n wbt zw fd0 v 9ch uw 6f4
136 Krátkodobé rezervy m2x 0nh x ejy o xsw 8 9g8
139 Bežné bankové úvery z r5f
140 Krátkodobé finančné výpomoci h p3u b 6wq