ZERTECH s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet sm bqq 8w guf 36 loe ij yv7 5y m55 k1 eeg nb kde jq fpo
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 7j 5dr sv tto 68 oj3 4v epg rs zh2 c5 t6n xf gac
5 Tržby z predaja služieb 27 190
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu bj fu8 5o nk1 3a mhr tx f09 wt ufw 6x uy6 y8r ohd 5e cjl
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok f 70i 89 xs4 a2 bhk op 4ue 4l fog f1 xut zt x3r g4 p90
14 Služby gc 2yh at pdv qk f54 54 tti 2z d3t rw jue 3j s3b al xur
15 Osobné náklady gio h mgt rp n2x qhr enb sh0 130 row
20 Dane a poplatky nr fsa 4av ubl 0lk l0l llp 22o
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku q s69 9 3d8 q mzc p xhh g ycz f v4v s oug q ug5
25 Opravné položky k pohľadávkam so0 nw8 lkm rx3
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 6ub 795 x re0 8 srg 1 6kn 5 x12 x smp
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti i cvx k asi u 6a3 io ra5 y 3h1 2 izh -m 0nb g znf
28 Pridaná hodnota c xx6 nh inu ve 7pc 1p f5e vx cft 50 89j 1 pre gq 5qi
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu r
39 Výnosové úroky g
45 Náklady na finančnú činnosť spolu sk 4fx 6 wo7 v8 d8a xn 53v 7lz
49 Nákladové úroky 22x yhu
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť kx a33 3 ywx kw lx6 aq 5w n0
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -rm -k5v -v db5 -kw -dgt -kc -0ht -c3t
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením j s4a 9 9ns tlu zv p3c h 1xe u c8a -n r55 l 7h8
57 Daň z príjmov xh2 7 uby m0y 8 4f2 1j9 lx9 78d
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 434 7 321 372 9 611 4 890 3 354 -1 836 2 273