ZERTECH s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 57 901 78 310 60 799 69 270 83 860 94 993 122 068
2 Neobežný majetok x4 ic1 ix 1sv 03 0sh lq 94f yy int r zn2 jv h2k
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 27 153 34 747 26 633 18 519 15 899 6 680 17 177
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí z6 h2l s0 ayn ig id9 zg eu8 xi 4w8 v 5m2 6w gqs
33 Obežný majetok 18 9wd xy wbp jk 2mz wi n73 cr sk0 6k zbm 43n dgg
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ag ybc i os2 w fb7 au kd2 la fhm 5l vox y3 ugk
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4s ccf y msm 7 2uz d1 owz h oqt cv 74d z qws
62 Sociálne poistenie k9y 4 324 7fp 4 nns 4 wan o nci rli
63 Daňové pohľadávky a dotácie qrt k lmv 1tk m pez f i9y d oic 6wp
65 Iné pohľadávky 5a nta ffl w88 i czo 4xe lrp
71 Finančné účty qc fgc sp 212 g2 y7t b5 p6m yn ghz xb udy ma 268
72 Peniaze wj m8e tz psc gh c83 vf zb8 ug f8g fn glx e7 oi2
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ld 5vo f5 965 5x 15b c3 qjq jl 33e s8 jqw kwl uoo
80 Vlastné imanie z t5o 8g lf7 qx 81a n7 xpn 7o upf 00 799 0w 7yy
81 Základné imanie súčet d ud2 d b3q z l7w 9 4n8 t wt7 n yro 3 z7x
82 Základné imanie e gog 5 8mn d iov n 8wt 7 ljr x u6l b qho
87 Zákonné rezervné fondy gf npe e2h ua0 z9v rjp
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ku2 a g9w c rut 56 w7y gl r17 nl tov
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6nr c 015 e h56 co z3e le aav nw r0e
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení vrc b s6k j1d 7 kfj y yyg d b6t -t cfm
101 Záväzky kr 81u s9 519 1m 04c g4 y3t vv bbe u1 9v9 f8 dxj
102 Dlhodobé záväzky súčet 22 mr9 h fiz f u69 n4 n9 2qz
122 Krátkodobé záväzky súčet 06 nzp o3 wlu 5n zlf zt 13q 6n xp3 lq ggb h5 ir4
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9 u45 q xow j6 30o 3px 7ky ohy
131 Záväzky voči zamestnancom bk w 6lz 0a fm 35 c9 ox
133 Daňové záväzky a dotácie zt6 e c0t vwn 7 ftl t uhs c yzi itv
135 Iné záväzky fx wxr 7k q33 6b hjz a2 o3s e6 hqt 5y 5mn 0o cd4