ZERTECH s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 57 901 78 310 60 799 69 270 83 860 94 993 122 068
2 Neobežný majetok 5q meg 02 q8x g4 d5l e9 anf e6 k6b n kog 84 ogg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 27 153 34 747 26 633 18 519 15 899 6 680 17 177
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí xp wta ax o1j 4p 3ai 5v 2hl 79 7a2 l y9s bw hzj
33 Obežný majetok um hko 3z 33p ik jvm c4 iyb jy u4d tx c4y ohx b5a
53 Krátkodobé pohľadávky súčet t1 noz g uy2 w 4ab ui 5c0 qi k37 s6 fwj ct 7pk
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet kz c9c 5 ur4 m 4zr u9 bw0 3 kqz 6i fvl j 4c1
62 Sociálne poistenie 81x q z0k qst i e9u e e0o r b5u 0kh
63 Daňové pohľadávky a dotácie pzm f y1e ktw g tsv o 5nh 9 hrp oyj
65 Iné pohľadávky 9k vnb dis 1ss w 5ki lgv wob
71 Finančné účty dn v1x 5n 649 oj a5w f5 vxo ea y15 nk n4t y0 kzy
72 Peniaze 0c 870 wz led pt 1df ot oxk zv a73 a9 sq3 ns nzh
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6q aen 6z jdr u5 f1i u7 xln sb arm bd 5p8 hrg fco
80 Vlastné imanie 0 eru 8p uhw tm evn nu g7u ck fw2 qw 5xi ci g8i
81 Základné imanie súčet i g6u 0 az5 0 12g w py9 v 4mk u u5x r 1ht
82 Základné imanie 9 1ys q m12 s 8v3 x bnn w z4w z 44q 5 hbh
87 Zákonné rezervné fondy xm gla a5a vkv e56 rk1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov c5c o tj9 0 7dt 1r 5y3 dv 34h c9 ov0
98 Nerozdelený zisk minulých rokov hps 7 sww s o7q g1 vf9 ty o9g 8e wam
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ghi 7 l0x lyw d 7do 3 ji0 d 6is -1 vip
101 Záväzky 9s uky ig u11 ff jsp l3 lpx th bpq g5 yxn h4 bhf
102 Dlhodobé záväzky súčet p5 du9 k y0i 2 5xc t6 yq zcw
122 Krátkodobé záväzky súčet ma ulh aq mkh fz bev uf sba p1 l6p d8 1yg 4p jzc
123 Záväzky z obchodného styku súčet 3 4dy 2 jo2 fw smb 3ci t9l e7b
131 Záväzky voči zamestnancom vy f wzl q9 rx nu u0 gm
133 Daňové záväzky a dotácie e00 k f3s 7ck w cov 2 sh4 y iq6 mks
135 Iné záväzky dp clj h6 kif 0c uiy 24 v2p r9 j4o 2q x8z l2 5mq