MMGEO plus s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 5 000 7 392 7 712 9 244 26 914 19 748 16 176
2 Neobežný majetok 6q q64 pa c4q gj 4ja
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 412 20 549 13 968
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí fs 4pf qm bh6 mj 71m
33 Obežný majetok 1 6s6 m zp2 q mk0 x tu7 8 5fg -8zn q sgw
41 Dlhodobé pohľadávky súčet w 1db e nlh
53 Krátkodobé pohľadávky súčet u fh8 x usx c 0qk j f7p 9zr p sjh
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet u xd2 5 k3e t aj5 vll -6c7 y 22e
62 Sociálne poistenie z du2
63 Daňové pohľadávky a dotácie j toy
65 Iné pohľadávky i0u zn
71 Finančné účty k ov5 c mn1 q 1yw x1 lu -u vbe gb9
72 Peniaze m svy 0 gnj 3 hpt 76 re -c 8rr xne
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY g rv6 i f1o 8 zex 8 qoa 0y b4d br t0d 8b d3b
80 Vlastné imanie l eoy 0 4q9 y vzu s uli 9 69f c43 -lz h46
81 Základné imanie súčet q gpl k mtc r h7h 4 sxb y brw
82 Základné imanie y 216 x 65b j xj4 3 5dh 6 43t
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 7 jo9 e o23 w 546 -u5u 71t
98 Nerozdelený zisk minulých rokov f jd7 o vbd c t3v k8b
99 Neuhradená strata minulých rokov -zoq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení m cpw 76r 8 qi8 -lbk jpl -r2 ktn
101 Záväzky qr9 l3a 0e7 36 iqu v7 0af oe d8u
102 Dlhodobé záväzky súčet j h lo pt 0pj 1f t5q w 79r
122 Krátkodobé záväzky súčet 5yy 182 en9 vl8 i 9iu 7k 78i
123 Záväzky z obchodného styku súčet vo v3 8x y2g -s z13 w33
131 Záväzky voči zamestnancom 2vd 7i bh h3 sdv
133 Daňové záväzky a dotácie wsw uu8 r8d u u 4tu x ike
135 Iné záväzky w 86e tu xt6
136 Krátkodobé rezervy p1v i46