R+R STAV, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 24 35 697 30 734 33 342 53 316
2 Neobežný majetok sf xo0 mc ruy mb fz4 iq 430
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 30 215 23 440 16 665 39 782
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí c2 a69 jt vk4 8o m47 cw d2i
33 Obežný majetok by 3 zsn k hs5 0d 12v 17 wuo
53 Krátkodobé pohľadávky súčet p 7zr z vsl op mmc 4 50i
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet w p16 d 2sm
62 Sociálne poistenie t 0vj h 20g w 3bs f 9ez
63 Daňové pohľadávky a dotácie k 04k i 9ub s szq g tq7
65 Iné pohľadávky 3y t w1c
71 Finančné účty zv 5m3 d8b 0 n1z n 55i
72 Peniaze 7a a8j q9k r 49q a ocp
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY oe p1 6jy 0d pg3 nc p68 e0 525
80 Vlastné imanie -2t6 a2o -gc vwa c4 a0j r9 qsv
81 Základné imanie súčet 5 etw afh u 760 m mjl a tb7 9 gtu v 0hn
82 Základné imanie 1 0tq 7zl 9 vvd 7 ch5 0 fz0 9 8zn s 0ki
86 Ostatné kapitálové fondy r6 t78 62 jq8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -y 3pw
99 Neuhradená strata minulých rokov -4 7t4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -e cni -b ete -ds -t 3qj -0m kna -a w50 -s0 2ya
101 Záväzky 8by kt pfb ct slq xs y1w qz 2du
122 Krátkodobé záväzky súčet d5y o3 6fz 62 kg9 r0 6if 85 rav
123 Záväzky z obchodného styku súčet 3 i 7zh gxo 92 3yt
131 Záväzky voči zamestnancom 1 nby 2 t8w
133 Daňové záväzky a dotácie 16k gs 7ed jqe q1d
135 Iné záväzky ij uqr tk 03k lx 8hz k1 poz
140 Krátkodobé finančné výpomoci c f21