Covestro (Slovakia) Services s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 4 897 14 101 662 3 841 723 3 027 192 3 882 213 8 383 754
2 Neobežný majetok x3o i3i uz2 38d vqh ale ozg 20x 4k9 1cq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 500 571 440 756 650 539 433 706 231 710
13 Stavby 89q qmt isk 8gt irh ey2 hip edu
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí j4t f2b cpj 4ds qxa 1np 5ym 4c0 3e api
33 Obežný majetok k pw9 ce uz7 wtx t rkg zr6 x i6w bs2 v wkd b6l 2 9z2 d5n
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 8i5 w0o 8gm 8xb zat o94 nnh uat h ele kex
51 Iné pohľadávky 7cg 13d iaj tqe deg iqv t7b 9ep gwh icq
52 Odložená daňová pohľadávka xsx zh3 93g ynt i04 6ng 0j2 cie b04 7gg
53 Krátkodobé pohľadávky súčet yd vke 3e5 4 1j5 mjz m rsq ymk v t8t zuc n ar6 jmk
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet bq hv3 4ep n ybv wp2 2 o40 vvt 8 ryz 2yv l87 sk6
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám c7 bj1 vzr 5 su2 5ev z e60 rx8 f 5vc 4zh jgl nw7
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 9 1qn lb s0j bqs hvx 4c 76i aw2
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám h 6xx wqx z fgk 3l5
63 Daňové pohľadávky a dotácie hu5 5s0 jig 5py r4p rnw h8 cpp nt 9w4
65 Iné pohľadávky 58 afz ig ywb no plw
71 Finančné účty g 1vy 52y p7c ks 07v daw k5z i mfz j1w zd4
72 Peniaze gc cqj
73 Účty v bankách f r1h 20w 2hg tb 50g qi amy x g29 6zg 20t
74 Časové rozlíšenie súčet dn gvi 8 jy7 zp 009 oq njq vx e2l
76 Náklady budúcich období krátkodobé fg 49t r 7bk v6 ro1 jo wu3 xw g27
PASÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY m qb6 92 xag bov o b7y gfy x 2rw kk7 j h6l na9 m 969 e1c
80 Vlastné imanie 1 8ib lpt iss k3u pdw knu 257 u bmm 2f4 5 kq5 m7a
81 Základné imanie súčet p r0l 4 p0p n 4cl 4 ki3 5 gfb g 5sk
82 Základné imanie 7 6cq 4 fh7 n nby y z2p 2 cv9 1 q56 0 02b
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -8 f7w
87 Zákonné rezervné fondy tmc jz7 e8c cgy
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond mq5 jvn abo 5hc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -v iy3 sg6 gdq af5 kiq ja5 s3u x nla 72t
98 Nerozdelený zisk minulých rokov -r tuv ovh 6rl eq6 hnj gc4 wxm u 3c6 zvs
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -t kg9 7fn usn 1wo 2r0 4dn 4hr 8zy 87s s z6i zj5
101 Záväzky j 2px 53 9c7 ekq o hsy yuq w l7i hva s tkz vm2 g i17 4ce
102 Dlhodobé záväzky súčet mf hq4 hf txs tk nwd 5q rtz mp 4ks
114 Záväzky zo sociálneho fondu yx yi4 gn b74 vb ncp k6 jh6 ov fxq
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 3x f6h vn ggn pm rp4 7yg b3u i40 zlk
120 Ostatné rezervy f9 y3r 8l 8nt k1 ds6 gbd 9my 1or gv2
122 Krátkodobé záväzky súčet k4 1k2 q3e 4 td6 kae m rb9 570 g gds gcl b dbv ixl
123 Záväzky z obchodného styku súčet c ggx e6k jjs lsv cwt s8s dbh yhk yxv 48e
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám v e1y ete y3l kk7 t02 kax ob7 6fd 58r e61
126 Ostatné záväzky z obchodného styku z ui2 kj wdr irp uj1 1vy 6pd hms 9i0
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 9 tq6 aox uwu zdp 8iz ou0
131 Záväzky voči zamestnancom kyp wcg vco a1m 6 fwj 80 a07 91 syt
132 Záväzky zo sociálneho poistenia bl1 hg6 6gk geh 0 v3o j8 4kd
133 Daňové záväzky a dotácie 7ep hl3 st km8 1d jyd x0r xur oda w1a
136 Krátkodobé rezervy q 8wj w 9u3 8oi 9 had cx5 c3w omh z17 gr4 3 7zv 4wx
137 Zákonné rezervy apw 514 8yo ndo 9jx hhh g9o 4e4 itp xv5
138 Ostatné rezervy t ljx a i8q bzn 5 bav jyt bs5 kfy vef xrc 0 rtg 620