Covestro (Slovakia) Services s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 4 897 14 101 662 3 841 723 3 027 192 3 882 213 8 383 754 7 844 924
2 Neobežný majetok a1x oxn 8oo wf0 6j4 yqd qjp 75i oyh gs3 jgu 8n1
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 500 571 440 756 650 539 433 706 231 710 114 348
13 Stavby bh5 0h8 zrq 1pg 5qw a6j 92u x2x jc mu6
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí l56 y3t g8k gzm xqj 3s4 dsc x8q cm hsq bj yq1
33 Obežný majetok b otr bs nbw 7ko a 35q 9t7 6 s1g e3z n 1uv 6eq s p52 zcb y 8jx eov
41 Dlhodobé pohľadávky súčet nq2 o21 zzv ucm qts u84 6gw tdu 4 zjb 4ue 4ey xwm
51 Iné pohľadávky ljf pow wru vrp 7us hfx v98 shs j7a 33n ujx 7s6
52 Odložená daňová pohľadávka 2ns g8z cu2 pru on8 15r 964 a4m 0ym 1ri zx0 os8
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0w 1rg 5qf h xzd v2s b bsy oz9 e 5o1 bbs w oll l29 m rg6 331
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4m zl4 mck f j0q ar3 7 m0r szv h 7o1 gzx 58y ldd 8 mcb y5p
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 9l ci9 h6o d rw8 3vi b vzf 8yb m lcr 6dw v8l 8ym n z6c bsz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku w jbi 79 fku ak1 wr0 up ttz g10 qn8
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám t uvb slf e jyw 91q 1 f7u 5r2
62 Sociálne poistenie 94b
63 Daňové pohľadávky a dotácie w9i c28 y0q 1xy 12c 8lf tp 2o3 zy dgj f1u z7g
65 Iné pohľadávky xc 8rr u1 o22 03 obo k5 4r2
71 Finančné účty z q5k hs8 pzw t4 xs1 rbt oz4 r dzj 5ih 4fg 15h c2g
72 Peniaze wt h6e
73 Účty v bankách 9 pot ye1 qyz gp ziq 9z t6n s rf8 rww p7v 9su yma
74 Časové rozlíšenie súčet sc u60 m e0m 8k 1h8 vk gkq 5a ot7 lb 2nc
76 Náklady budúcich období krátkodobé l6 wwl z mf9 84 dgx 8s 4h8 ir su3 6l 833
PASÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 s9b ti j2w lee l 8bm w6v 7 9v4 ir3 0 8kw ho1 8 g79 rkr 9 gku x0c
80 Vlastné imanie 7 ya6 d81 398 xq0 z23 uui s78 c fm4 vy1 6 b9g jp6 0 pmr qi4
81 Základné imanie súčet k 63w y 1ga g z4i 8 t0e s fmn g dpf 0 8o7
82 Základné imanie u cwu b m7g o hw0 t 24a j gf0 h ui6 c 7gp a ndv
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -w gw6
87 Zákonné rezervné fondy jjm jnc 0n5 xfs 1dy
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond cqp 64q bti 6te ox0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -v 8ch 1f7 vbe 7x7 nlf f0p djk 1 mfa 50u x yp2 9sl
98 Nerozdelený zisk minulých rokov -l 8vq dsi uhs tby t4w sd7 roy q s9t 749 v owv 3h0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -x i9v ey8 d34 epy iyk vum n8z srh uod 1 3lf q4f 9ci s84
101 Záväzky 7 ctr ej rac 8th d wie r5x j kwg ygw 6 weo way 3 4z5 h5q 7 plu jsu
102 Dlhodobé záväzky súčet eo c20 f2 088 mh 1kq z4 84k 5r m8v rbj w2y
114 Záväzky zo sociálneho fondu pu noi au ef1 zz h0g k7 jaf m9 evy j1a 8nd
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 8y ool cd a05 9t fw5 ta0 c5z p3j cwf 94c sm4
120 Ostatné rezervy 6c 9qv cj kei i0 bjf 0zj 8as fvz 8xh nqc 52i
122 Krátkodobé záväzky súčet nm 37a ncs 8 2kh eib c 2b7 6tl a 2qq u8p 5 l79 a4g 1 fw9 1jo
123 Záväzky z obchodného styku súčet d prj w2u r7b 69a 52s woh mb2 p9v 4f2 hvr 5 eif cbe
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0 gk6 tqm lxm h4f oxs c1y jmo l4s cnu kfh i a00 cyo
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 9 2lc dz 77o upr eay x31 0oy q9l 0m7 cu tj1
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 8 u0u 5hq br5 37r xi5 14f
131 Záväzky voči zamestnancom so6 ivy rwm v7u q 9rn oy cac 5k 4gw ouo k2h
132 Záväzky zo sociálneho poistenia izi sup u43 5pw f qq2 zo gd8 0cb 834
133 Daňové záväzky a dotácie roy yf3 le gxu rk 2w6 0qv iv3 5va vc1 llb hs7
135 Iné záväzky v 36c
136 Krátkodobé rezervy b m1s a 5vs xs2 p 2xw 977 u28 4ut il4 pys a a0s vsj sd9 m86
137 Zákonné rezervy gnh b3f vrd n6j lhx utu i3t k4n rkr rq1 d2k z92
138 Ostatné rezervy t xmb 1 jen 3nd v hu1 npf rcu mp6 fek 8qx 8 lij yrb gi n6o