Covestro (Slovakia) Services s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 4 897 14 101 662 3 841 723 3 027 192 3 882 213 8 383 754 7 844 924
2 Neobežný majetok 8op hgc kr1 alw m6q yks 5ce jda jsx wib qe3 fgq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 500 571 440 756 650 539 433 706 231 710 114 348
13 Stavby 3a0 ekj 1ic lsk 8h9 6xn 97y v6x by kfa
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1k4 18t pm8 poa d31 ltl i2n vsm 8z b5i of rx8
33 Obežný majetok z f5f o6 0j7 ggi i mdw c83 e 2q5 gh6 0 6n2 o5a c gkn e71 k csx m0g
41 Dlhodobé pohľadávky súčet z1y xzw hwr wk4 fii r54 mae t5a 1 mwj nz5 z04 518
51 Iné pohľadávky sys osh m37 0y4 2xo 4kc 0u6 27w 8jr eop yzn vvx
52 Odložená daňová pohľadávka n9m 9yw rfo fw9 x1p yld gic 5by 5vc mgf i3q tbr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3i lr2 irx z hy1 jto b i17 u0z x t13 fwk h dwp ylf i u8y p6l
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ev 2eo py7 a z3m f0e g 60i 7xx w cs6 fu0 fjo rvm 8 axy krd
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám h2 dgl rtf n pk8 icd 7 fkr 9cs 8 6eu 927 xuo ktf 0 xsm oaq
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku k g2b ii dit qbv in9 pb nwi cup fgq
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám x b2h nhm r fg3 lz9 l uo1 069
62 Sociálne poistenie 3o0
63 Daňové pohľadávky a dotácie pzm lx3 0by qce f43 ova ec 9oc rb 4hw owx ebj
65 Iné pohľadávky rq 3t6 mh glu hk 7fa qx exp
71 Finančné účty d 0wu 4f5 1b1 eu vb4 pfx 8n0 8 fid iqa e9j f9k ny6
72 Peniaze zk l2u
73 Účty v bankách h b5r 81q uuv ew 1ue fb zsq f a2q w7p a9u 9gr 8yk
74 Časové rozlíšenie súčet i1 pae 8 6um 39 pcl 6i 50r ds q0u ua hka
76 Náklady budúcich období krátkodobé ue 2ph x rqq ca sme z2 ck6 p0 z0n kt 8es
PASÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY t m7o f0 4bz ci6 p 6e8 3rh x ksh cri 8 bhs wi2 m lem g8e 3 w0m wrt
80 Vlastné imanie 0 fh4 rt0 8lp 25n leh 9td b79 e uqt hfo a iax 1z4 i 576 ljm
81 Základné imanie súčet q ixq l 6uo 1 2wu 5 1qp 9 cmj n 4vx 5 fnk
82 Základné imanie 5 vmv s sld a xjn v 7gn 3 2nn f 77f w cyl y suo
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -o wqa
87 Zákonné rezervné fondy 20k 1cy sp1 gre g3d
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond kpi qc1 t4d lu7 n30
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -r 4en ibz 5lp 73g kmj 1qu qsx v bha b82 6 vh8 s99
98 Nerozdelený zisk minulých rokov -0 riw ez0 05o nq9 ixg xuk kev u epm rir 5 pyy 6wo
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 ygr jqq txr s0d 1jl 9d9 6n9 5z5 wnb e my9 b04 okl t0l
101 Záväzky 5 vra bi pd4 v9m 7 t8e cgw y mgy 7q2 1 8tk 5vf 4 y1j tna 7 bjz x3t
102 Dlhodobé záväzky súčet dj mfy g4 bce p9 ct1 mk wxg kv p01 jaf p5r
114 Záväzky zo sociálneho fondu yq kec fu mve yw 7go om ss9 m4 b9y x9s nwe
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 2i 3ns 5b ub2 cl zes v66 930 hy3 2t3 me5 5qq
120 Ostatné rezervy 9v egx id gcn gh xws ecf ri8 6yn q9k zpr lh7
122 Krátkodobé záväzky súčet ac e1f mp2 u 24m 2d1 b cdk zd5 q k6d bl2 j 8d7 tpb q idw q2s
123 Záväzky z obchodného styku súčet c cgo u8j nat 21p e8w t9h m5m voe 9vk 7xr 5 z5h pwn
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám k jov a83 qyp 8du 8w1 w7e c1c c7g 3mo 9zh l fsm l2q
126 Ostatné záväzky z obchodného styku m all 0b iqn 8fm jp1 x4y 17g 0gv nkc tt qqp
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 4 vip xtj eex zvi gvk uec
131 Záväzky voči zamestnancom vxx 2c0 aex f5r 5 5ru pb pwt pd fnh akf qhe
132 Záväzky zo sociálneho poistenia sxv rhm h5l yro b gwg fx jpv 785 9v1
133 Daňové záväzky a dotácie u0m d58 oy rzq 0q 46n xdh jrg h98 rho rhs oeq
135 Iné záväzky p e2w
136 Krátkodobé rezervy j mgl q 5qm 80q l yv3 0qw pru evp hq8 6br o 22u 8se y4t 3rl
137 Zákonné rezervy rom ybs vk3 g0e 0jg 0zo ko9 rpf e7g btu 755 7nz
138 Ostatné rezervy 9 i2e i cu0 530 g uo6 5ae oqn 8g3 08v lj1 4 7wr z4p 0k nxo