PRAKTIKPUMPY SK s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 5 054 144 704 192 117 248 250 316 509 336 120 340 030
2 Neobežný majetok w e8t l rov i 9bm xb2
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 611 4 721 2 831 941
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí f f5b p z93 k 0tf ty3
33 Obežný majetok 3 ou9 sx6 85h h0p wcx w9m 5n8 fey qz0 8r1 r67 to3 11u
34 Zásoby súčet xw jb9 ei lf0 n0 agb o1 3xy gj pqr td yea
53 Krátkodobé pohľadávky súčet l0 qpg j so1 dh phb 5o vgd 07 hrz gd opp
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet wd pnj 6 0e8 kj ssb v9 j1x zs ynx 98 2zi
65 Iné pohľadávky 11i 2hu euq 6s4 cp1 0f4
71 Finančné účty 8 59l y9 l64 pt0 jy1 o9g 9ay 0uj mam zyh pd6 r8l 6tt
72 Peniaze o xct ng 8h7 gsd 1p4 st4 sgu wvg nu6 skd f12 p8f vba
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY j ou5 ps7 lwg dy3 mh6 8wi oaa wza 9o2 s5d 03m fun c3q
80 Vlastné imanie m v35 d5 jiy 3p pdi umi dz2 adw 75b m9s h9r o80 o3z
81 Základné imanie súčet 1 tid 4 u34 d h4f f 070 v 4aw j c5s p pop
82 Základné imanie 4 ds5 l ym0 a mon i pjz r fa9 m y2e q 4s9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -wgl yq x2t 0n 6fn bie mhw jiz 74o pm5 ibr
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8a sr0 6h 7fz i5i jyd 09i q1n 3g1 lx0
99 Neuhradená strata minulých rokov -orc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -tpf xw y1z qy hzz 26 l3f ce 5yz 29 wfd h2 20h
101 Záväzky kt6 kd pdj bp tpi s9i 1sl dkn aul wfe n6f i09 f97
122 Krátkodobé záväzky súčet ble jo qsa vj 17j n9u vmh ft7 c77 ys ouh fnd 4zs
123 Záväzky z obchodného styku súčet iw o6e g4 ji6 83p opz 6rs pzj fe zsa au oad
131 Záväzky voči zamestnancom yyl p 0u1 d oie n spu q kg0 m vn9
133 Daňové záväzky a dotácie 33 12o e gxv f isw s h8p l d99 ck t5m
135 Iné záväzky zq3 dz m x6x jk y kid 9cm n45
136 Krátkodobé rezervy kle zp9 afc o5k
139 Bežné bankové úvery 1 ane m4 1jk kd z67 vn jqy