PRAKTIKPUMPY SK s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 5 054 144 704 192 117 248 250 316 509 336 120 340 030 282 593
2 Neobežný majetok f ggy r emb g cyc hsd e nrt
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 611 4 721 2 831 941 8 864
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí q ng7 j gon h wvt ght y drd
33 Obežný majetok n wh4 r9a g4k e4o zff 5yb 0ec hrf iig 87i m90 x3x din yns 30i
34 Zásoby súčet s4 cfr lb rfa d1 82u 0u op9 dr obl 10 j3o ds tnx
53 Krátkodobé pohľadávky súčet tt 92a 9 gnt s9 wtb v8 kom on ul6 4r 98a ya xne
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 24 55e y xtz gl c7h 0j 2uo lg pnc v2 b1a m7 5ow
65 Iné pohľadávky 4cv f9h oy9 ybm std u89 9e
71 Finančné účty i v4f 8n q6n ply 0rr kn6 pj8 jt7 c2a g43 3ku jl9 xa6 91g u8x
72 Peniaze k goz x2 urx 9ob pq7 0qk b6j ug8 0a7 tub tkt hds ltq dfo igt
PASÍVA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z f87 ml6 7aq 45a khk wk2 1ha g41 bap gi1 u0o bkb qnx hx1 wvp
80 Vlastné imanie c dro a3 y3c bp c66 zuv 67t v2s 5jt jhc n87 yop 931 55e egc
81 Základné imanie súčet l w53 y dlu v lit o zml 2 hgt n o9h u c82 o n7x
82 Základné imanie c 5in z 7yg q l5s 0 hk1 k 2a6 2 vyc 7 1b2 h ez7
87 Zákonné rezervné fondy 4k0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -t15 zv tpp 70 bhp dwu v5y l9w 3cv zha d08 k7 zd6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov t9 0e2 f8 w74 ecq ilo i6g 4pw ywk mtm qe 2so
99 Neuhradená strata minulých rokov -8tj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ywg af kfr ti 1se 34 gbm ay 8rn 7g x0n fr y02 d6 lkq
101 Záväzky owy h5 s2n 93 kje 7pj tk1 es1 ke2 7li 9sj bxb zno d05 bpg
122 Krátkodobé záväzky súčet j5n ph nq0 1l hhd 8km mq8 hmj sz6 95 cew jq3 xth 61 2qg
123 Záväzky z obchodného styku súčet 73 4tl hb ldn d1q p0q 88e fl0 q0 s3v m2 dzs vw eyj
131 Záväzky voči zamestnancom sxa f 7ku 5 1w6 5 sjf g d79 m rfb x j3d
133 Daňové záväzky a dotácie 11 m6v e 8on f j1x h 2o1 q 35b 9y cwh n6 ktc
135 Iné záväzky p3m 3e u c65 u6 h wcv ftb gy4 5r6
136 Krátkodobé rezervy ziu 7pi vuz 0r9 zmw
139 Bežné bankové úvery j 3e9 60 tuz p7 kdv 8u 5ot 50 jvb