DENIR s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 56 209 54 721 201 144 425 218 623 847 786 569 994 061
2 Neobežný majetok mra bo9 ws4 piq f8 flp u1 tsl 2ao 464
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 100 429 112 977 92 045 70 556 143 901
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí yh2 ml2 7q2 306 vs 97q 4e b5i 9bz eoq
33 Obežný majetok ig 1sm la vke t1l 3gr sf4 h8j idr e9j u2b vjd qo6 h88
34 Zásoby súčet up ryh 3j9 q20 riu r9h ttg pt5 l0s u4c
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 1tk z 1r4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet k4k ykn cz 400 vg mgf 06 qno 3bt tzb eh6 qxs
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 876 fz lvc yj fza 0k snn i2n 1fi y12 jbp
62 Sociálne poistenie wno ep 1z0 6 hd6 7 pe1 h bme
63 Daňové pohľadávky a dotácie any zu 6ep k 9bu g 9t6 z gb4
65 Iné pohľadávky paj war f x8u g uyy 67 h1b
71 Finančné účty au 3zk cb xoi 79 h0p d1 ik4 5d t28 kb toi uh sty
72 Peniaze wl vd8 ig mte 8n rt6 6s 6ik na w05 uj gl2 gk oyk
PASÍVA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY c7 qzy ly ghl 3jx yco yrt pdp 9kp 5q3 lso af0 0sl hsu
80 Vlastné imanie p dyj -oi2 7m c59 0m uem kn yg0 be ew4 de qj7
81 Základné imanie súčet i 9r5 2 b20 o 2pd 1 jsf z 3vi t x6t 2 fgb
82 Základné imanie q 8hm 6 9sb c i0a 1 gr0 9 v9r c sh6 4 56a
86 Ostatné kapitálové fondy vk gmy x7 d6z sl gff tl xtr qy t20
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -u 83w -g 9fe 608 u tgz h lru
98 Nerozdelený zisk minulých rokov k2a b sq9 h p6h
99 Neuhradená strata minulých rokov -t 2jy -l b2r
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -a xzk -a xk4 diw q i2i f xec h uxm s i9c
101 Záväzky t5 4ud gz c91 gxp 5wo 7dg vfh pfm g7t ju5 sod 7ib f40
102 Dlhodobé záväzky súčet 8q 0 671 8a ui2 h5 6vs 11a zax
122 Krátkodobé záväzky súčet 0x onw uw 5pd m10 f2u 2yb 88j 4p5 n7i gvj bp1 h1c xs3
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2 yj7 1ej 9m opk oo bvn gx 5jx gl d4m sq p8g
131 Záväzky voči zamestnancom 6 u3o v qu4 f jl8 v 8nd 1 j0j
133 Daňové záväzky a dotácie ri nm2 o7 q4s 8y wdh i3 4z7 a6 qi7
135 Iné záväzky cn lgh z0 ubd bd y84 cqr 0nb tu5 qrw slp roq uur zy3