MI:SU Design s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 20 381 26 301 43 301 69 065 55 599 121 507 106 524
2 Neobežný majetok 5y a2d sg rrv 3o 7lv 8l ypc g iiw ja u7g rm dmo
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 10 519 20 084 21 699 13 087 6 618 25 430 25 430
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí bh sfh 3c don e4 w5t 0e vtk q 9g9 aw d22 g0 1pi
21 Dlhodobý finančný majetok súčet -w gxm -c 1h5 -c g4t -7 m4p
27 Ostatné pôžičky -v otl -9 yjs -e y0b -6 ttb
33 Obežný majetok o bcq n 0aa uj u8s 34 5dv 6i nc4 xp r1u x6 0jt
34 Zásoby súčet xs 75 kj 26 ri ao z4e
35 Materiál pt 7n 3e tj 1k aw ulo
53 Krátkodobé pohľadávky súčet w bty r vry tf 36e me x84 mb byn cp tdo bk r33
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4 lan r 3te fx u2r er 3ja gz 7zf 83 wif c3 xme
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3 abq 8 vd9 tc ywf gu j0a dj gzb m5 ifo pt 3n8
63 Daňové pohľadávky a dotácie kru 7c 9iq
65 Iné pohľadávky k 5a3 f dok s sqj 9 k2b q tan
71 Finančné účty q 2i0 8 sv2 8 5tm 3t yym 1e nrq yj jjc g 0ms
72 Peniaze 4ed 1po o we3 s i7c p qwe v yg4 3 d0v
73 Účty v bankách f gtj g 460 gew x3 bdq 9f yip 8u i5c e cxq
74 Časové rozlíšenie súčet 7t 0k b5j zlh n tth y 7f4 21d
76 Náklady budúcich období krátkodobé 0v pu w8l edn 4ij vvh 86a
78 Príjmy budúcich období krátkodobé q 15z jtk
PASÍVA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY su x8p 2k 8i6 fo lam w1 dif bv cuw 2y3 82b i9w g2f
80 Vlastné imanie k y59 bz 2bm u hfk -u cw0 m 0mf 4 63h -b6 3uq
81 Základné imanie súčet -a g9l k khz p mt6 k j5e d r2n 0 oxj b b01
82 Základné imanie v cjr 3 dop k m9m 7 bmq j ta4 t gk7
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -9 s8y
86 Ostatné kapitálové fondy 8ol vtu 2hv 11p qme c5n
87 Zákonné rezervné fondy xqy
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 7x8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov v u38 d nfc xuk -y nun -fgs g gyc
98 Nerozdelený zisk minulých rokov i qln g x7f 7 te5 4 5w6 7 4hf 3 0sm
99 Neuhradená strata minulých rokov -x j8i -pk ja8 -3 bgu -3 8po
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení m j7p h xk5 -u nhq -7 ome a nka z cou -f7 rxz
101 Záväzky bm r45 te d6i 8l cmb 8i vs1 6f fbf je0 ut0 hga tb4
102 Dlhodobé záväzky súčet y2t acw v5q bnt zb
114 Záväzky zo sociálneho fondu pp2 iqg q5q wzl fb
121 Dlhodobé bankové úvery i 1t8
122 Krátkodobé záväzky súčet i 1kr v 11b q7 e3s dj cdd vq 3ks hi4 i2v aep aul
123 Záväzky z obchodného styku súčet vit -e ue2 we sw7 n8 rjp 5x 8oh 8r f3f
126 Ostatné záväzky z obchodného styku qow -t trk 86 fiz 1w 560 r2 pir 8u oa6
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu c oaf q i8x y1 8oh xb ab6 kf edd
131 Záväzky voči zamestnancom k t9w z bul g xh2 q cpc g yj8 n 7c9
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 66i u bgo 3 cdm z 2w4 n hpi v f6s
133 Daňové záväzky a dotácie 7 dje i1r 0 ia4 4 i0r d ngp 0 5c7 c c4n
135 Iné záväzky wv 17x g 9ak 7 ih7 hr 3fz q9 56d
136 Krátkodobé rezervy y60
137 Zákonné rezervy ybk
139 Bežné bankové úvery 2i nbj e trz f 7lc a q28 b oxf
140 Krátkodobé finančné výpomoci gg g1s
141 Časové rozlíšenie súčet o1 w m60 s dsa
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 4t 0 srz 2 mru