BROOKBELL INTERNATIONAL s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
34288/R
Dátum vzniku
23.02.2017
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • Administratívne služby (od 23.2.2017 do 3.10.2017)
 • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 23.2.2017 do 3.10.2017)
 • Vedenie účtovníctva (od 23.2.2017 do 3.10.2017)
 • Faktoring a forfaiting (od 23.2.2017 do 3.10.2017)
 • Reklamné a marketingové služby (od 23.2.2017 do 3.10.2017)
 • Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 23.2.2017 do 3.10.2017)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby (od 23.2.2017 do 3.10.2017)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Uložené listiny
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Rozhod. jediného spoločníka
 • Not. zápisnica N 2599/2017, Nz 28557/2017
 • Not. zápisnica N 2846/2017, Nz 31220/2017 - Zmluva o zlúčení
 • Rozhodnutie jediného spoloč.
 • Not. zápisnica N 2856/2017, Nz 31297/2017
 • Not. záp. N 2598/2017, Nz 28556/2017
 • Rozhod. jed. spoločnika
 • Not. zápisnica N 2660/2017, Nz 29122/2017
 • Rozhodnutie jedisného spoločníka
 • Mimoriadane VZ
 • Not. zápisnica N 2625/2017, Nz 28697/2017
 • Rozhodnutie jed. spoločníka
 • Not. zápisnica N 2597/2017, Nz 28555/2017
 • Rozhod. jed. spoloč.
 • N 2529/2017, NZ 28085/2017
 • Mimoriadne VZ
 • Not. zápisnica N 2434/2017, Nz 27167/2017
 • Not. zápisnica N 2256/2017, Nz 25388/2017
 • Not. zápisnica N 2295/2017, Nz 25770/2017
 • Not. zápisnica N 2041/2017, Nz 23499/2017
 • Not. zápisnica N 1935/2017, Nz 22719/2017
 • Not. zápisnica N 2120/2017, Nz 24220/2017
 • Not. zápisnica N 2069/2017, Nz 23569/2017
 • Not. zápisnica N 2118/2017, Nz 24187/2017
 • Notárska zápisnica N 2040/2017, Nz 23492/2017
 • Zápisnica z VZ + Návrh zmluvy o zlúčení
 • Rozhodnutie jediného spoločníka + Návrh zmluvy o zlúčení
 • Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
 • Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
 • Písomné vyhlásenie správcu vkladu
 • podpisový vzor
Dátum aktualizácie
20.02.2024