Beautylife s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 16 948 12 633 22 082 7 932 12 421
2 Neobežný majetok ru y55 f vgm r upl z vqt
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 388 8 848 5 308 1 768
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí wh fw1 c fjz g 8rd 4 9s7
33 Obežný majetok 4 9i7 o bw5 ms 9dl e uob 50 6re
53 Krátkodobé pohľadávky súčet p pdn k8y pv 3ce t 3s6 m fxf
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet uue qy2 9l dkp s 6rx h 6sa
62 Sociálne poistenie j 9j2
63 Daňové pohľadávky a dotácie n gv9
71 Finančné účty i uzb 4 cee 765 q6k s rlf
72 Peniaze s yrw u g63 ylx 77i a z3e
PASÍVA 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY kj sbc sq zjp yk pm3 0 4l7 gq uiy
80 Vlastné imanie -k qul -36 hl4 -hx nyt -zl ui0 -5y r72
81 Základné imanie súčet b dmb q 9sp 6 2jo f 655 u nyq
82 Základné imanie q 7yw p dkg l x7u r 9zz 6 907
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -3 x5f -1s iqv -fy qhu -7c d0v
99 Neuhradená strata minulých rokov -k 6iy -a9 t7f -4r 0sc -rj i2m
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -b bg1 -ya 7ko p mjy -o icp -e jtp
101 Záväzky n8 r5v xp 5gw wb 5er l1 chh hr gyk
102 Dlhodobé záväzky súčet vc sk n1 w34 m96
122 Krátkodobé záväzky súčet l b7n 89 4ib v4 aky ir frd 6i sdd
123 Záväzky z obchodného styku súčet lg2 b63 il0
131 Záväzky voči zamestnancom pub bci ecf j9d 1a9
133 Daňové záväzky a dotácie 5z ibl a s13 w tyf g 7hy
135 Iné záväzky 5 7nd xm p9y 8i ee0 5v 66l 2v vib
139 Bežné bankové úvery er qws f b3d r 8a1 h 5rz