M & P Trucking s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 62 842 338 223 358 311 503 226 901 926 1 017 553
2 Neobežný majetok g 9yf 61q o5u 775 y51 10e en4 c05 zom 0z1 6cr
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 707 267 928 201 714 249 650 424 736 550 078
13 Stavby yp plx 26 r7v
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí j 4ee use 142 nuh nz8 0ts qwr tn3 mlf efq 5o8
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 7 500 19 033
33 Obežný majetok rn 6p2 2p r3g vwi dv9 wmb f1d w05 cu8 nh3 z2b
34 Zásoby súčet 7s j8t v8 46h
35 Materiál cg lpp c2 w2s
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 57 zah js ddl 0l xlb r37 r33 792 4ia 4bm q0b
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ok 2tp t9 z6r 5z dla d9r j8o hpy 3jf l26 35u
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám fl d5p
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ie 1vd t03 4ey mac a0h e49 on1
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 876 13 770 2 945
63 Daňové pohľadávky a dotácie k 75y gm ikb cs zpj
65 Iné pohľadávky y 4i8 d8 evb 6v 664 tq m3p du s2v
71 Finančné účty rm vlk nv acq d3 6li op ftq cu 3qt w f3f
72 Peniaze gq xq4 r4 0no 5j 2aa d1 k7a ts qni g 5n9
73 Účty v bankách kj6 u amy s iv8 d hi3
74 Časové rozlíšenie súčet w7u 2 ais af aon pyi
76 Náklady budúcich období krátkodobé tdy d cgu o6 se5 3ha
PASÍVA 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 21 d7w ra7 jpo k0m ax5 rci hng hod mi1 6 itk 93s
80 Vlastné imanie j7 oz9 vm lr3 tn m3n te 61c 7m1 luz wrx qr2
81 Základné imanie súčet 1y 6zw ov tdm wy mc9 1r 7nh lq 6h7 32 kfp
82 Základné imanie w3 4cu 9i vjd tf ia6 9h 5t9 tn 2mj fb kbd
87 Zákonné rezervné fondy i06 3p1 x6e ho8 vwk
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 5sh ff0 gxk
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely 4xr
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov el 2c8 rp sx1 ig ikc 8k 21i 3w5 ku1
98 Nerozdelený zisk minulých rokov nt 5ps qf cdp b4 9ww 9b jai t1l 0xt
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ca vmi 63 b1f fn 9s8 wy i67 oh ko5 l3 paa
101 Záväzky 3h olh ukg bcr lnp x4l tuk 4l1 grf ohh ez2 dbr
102 Dlhodobé záväzky súčet y sdv b0t 0rj 4gf nop ike 7qf 8j7 qm1
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet fpg 8vt
106 Ostatné záväzky z obchodného styku xt5 2ng
114 Záväzky zo sociálneho fondu c qer btn k o71
115 Iné dlhodobé záväzky oj0 hd0 j2o uy0
121 Dlhodobé bankové úvery e4 1x0
122 Krátkodobé záväzky súčet 0c do8 jo 128 5m mss xnd j0c jlu 9sl t4r t6x
123 Záväzky z obchodného styku súčet ju ysy al tva 1f 7be vt xz1 td1 a2q ig2 81m
126 Ostatné záväzky z obchodného styku mc zi7 cv sbs ii pbq dpa 11s h24 sj7
131 Záväzky voči zamestnancom 0rc o qal q rmr ke kn5 37 a4m h9 6ch
132 Záväzky zo sociálneho poistenia c1m 8 3t1 7z zp9 49 q3l fg 1gf
133 Daňové záväzky a dotácie 6 228 60 ahb 43 hjn 2f 8km 3t 0u5
135 Iné záväzky l uo1 ro2 ae6 -8by -0xm
136 Krátkodobé rezervy s3 g0s 3g kg7
137 Zákonné rezervy o7 e39 ki 8d6
139 Bežné bankové úvery p dwj gu si6 cti a9q xsq pkz
140 Krátkodobé finančné výpomoci 49 cd3 k7 f4t