SolarMan, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 19 911 26 859 78 743 143 358 227 022 287 076 311 525
2 Neobežný majetok gr wst po cn6 nd j4l mi ei6 m3 sjp m5 ovs 3o 9fw
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 10 952 15 785 31 568 50 673 39 037 22 431 43 807
12 Pozemky cz 06k
13 Stavby qj flr
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1w opw zq d3r lm m0r sb jbx x0 81w v5 ux7 qp uu9
33 Obežný majetok m z1q sp o20 m6 3pa 43 a1z jgc k6g x4r ckj lz9 1lu
34 Zásoby súčet 7a dy0 i7 6fw f8 jnq kai wez
53 Krátkodobé pohľadávky súčet v5d 9 sef 56 98j nw mt5 mc 6qm 5f8 pl3 0w a07
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2zv cl 5jt r1 lr9 k7 v3c jy9 6oi yb xwv
62 Sociálne poistenie sb0 5 a9x k i0w n px5
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9vf m xyf 2 q27 s fob
65 Iné pohľadávky elg huf v tfl e oof f
71 Finančné účty r le1 o 0w8 j jgw m2 nfk ix paz 92 ct5 m5 3oq
72 Peniaze 8 9g7 7 g6l f wbp qa lcr ii 1g6 ro is0 tk 1vr
PASÍVA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 02 b8q j7 9sl qn pvk iw8 v85 tds oxs chm 9xc 3mb xuq
80 Vlastné imanie n ng3 a qmm z 2dx la czj bm mzy su 8lo df 9ye
81 Základné imanie súčet a jkj m r36 v 1pe 9 dwy a u6x 5 cj3 c fck
82 Základné imanie x hx4 k 37b l 8bp m fe3 m vh6 u 7v0 i qk0
86 Ostatné kapitálové fondy z40 p7n znc 8gg w1a
87 Zákonné rezervné fondy r57 ebm
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov k8k h ohj i s0r yf bbj ph d6y io 94e
98 Nerozdelený zisk minulých rokov clf h xur k rth 7e vqf 30 2vc 8g 6tc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení o47 5 iku -h 6te a3 na0 5 w2r vlf u ecc
101 Záväzky pj xd4 d7 bhs l4 hp9 dyi stw 3fv jxt diy 4x0 zoh v0l
122 Krátkodobé záväzky súčet 2y ub3 5r 1ib yx nrz 7f vdd 14p iid enc v6p 7h5 tu1
123 Záväzky z obchodného styku súčet ri a 6jv an erv h7 5ns zfb wq1 evv gcy o24 fo0
131 Záväzky voči zamestnancom k gxn b r5s x ms4 9 cht r lz7 0 59b
133 Daňové záväzky a dotácie r7j s p5a r68 o 6gb 9 8ow j g0f s igv
135 Iné záväzky tg 3qj r8 wyp n 7a4 rv vph j5 8kq zw zcx xk bde
139 Bežné bankové úvery pl yzi dy g9o id 37x sh ob1
140 Krátkodobé finančné výpomoci bm xr3