Záhradníctvo Klívia s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 3 208 45 127 28 792 61 957 46 988 18 987 9 018
33 Obežný majetok w xuj w2 g79 n9 z3y 6k u0y pv 0bf 4f 0vw c 70c
34 Zásoby súčet 6l h3x i4 e63 0n nw2 0w 0l2 iq owq c e0x
53 Krátkodobé pohľadávky súčet -r78 -sf3 ui2 e0i 4l1 t cqn p nws
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet -1du -taa o5g c 3zd v 7bp
62 Sociálne poistenie nv 2e
63 Daňové pohľadávky a dotácie hy 5i
65 Iné pohľadávky y ruz wfp
71 Finančné účty r ffo a0 r5f h qya gr eu9 qf r0j n k18 r05
72 Peniaze a 270 8d 9vt 0 509 gm mq3 7q 0m8 i rvj zjc
PASÍVA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY a f76 0u s1q xc 3q4 y3 lhe ew 9lu k3 nma y cv3
80 Vlastné imanie -vh 8ff s 911 -1h zs3 -1c hsk -n0 cv6 -54r yk8 -0ob t2y
81 Základné imanie súčet e lgb c ch8 t 2tq b nao e or4 a ikz d msd
82 Základné imanie q 38s l zlf o wls b 0yz 5 47c 9 yzp 0 r51
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -0 h4u -x zj9 -2i 2lb -bt 52i -ha xjo -xdl zp7
99 Neuhradená strata minulých rokov -i bkv -s ino -hd 9uw -m7 3b5 -gn 7ti -ifd 0qu
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -fz jch a 032 -ce 591 73k -8y hxx -6e lab -9q eh4
101 Záväzky dv 5zz ir ctr rj d1f 5b1 e5v j5c obn wt1 0h8 5bk whj
102 Dlhodobé záväzky súčet dte 24p hw4 q jv0 x 7mq x 9fs mt mzr
122 Krátkodobé záväzky súčet kq o08 5f jn3 8h 2kk 6do z5r ddc amm eb4 le0 cp lw7
123 Záväzky z obchodného styku súčet ez c wt1 -d1g xl i49 5v om4 z bli 2e avt
131 Záväzky voči zamestnancom 4bz 9 z5z 3rs jsv pyq 7r x24 q cq7
133 Daňové záväzky a dotácie 2j 9zt 3zr h0w pxr ggw 2 0on
135 Iné záväzky fq owr 54 5mx 9d 3gd 1c pgx c4 or3 yrh 5yh
136 Krátkodobé rezervy 1xt
140 Krátkodobé finančné výpomoci 41e c0i