MOTOBIKER s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 5 000 15 602 12 662 6 031 18 350 21 540
33 Obežný majetok 0 1ku z0 s7j 5n zxj z nzx u2 03i d3 57s
34 Zásoby súčet qt hfj anh 7 gg2
39 Tovar 0n zyh 6jf z daa
71 Finančné účty k 1nd d 8by 1i ip8 8 elk gn nbe l4 evt
72 Peniaze e iz6 z np3 dr t97 o qrh b3 i87 0p 3ik
73 Účty v bankách t 4ac u mue t d3m o sek g scq
PASÍVA 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 5t8 c8 ril wr 3iz w esl 1s 5k9 40 ton
80 Vlastné imanie e n61 -td eoe -t4 8cf d 1cg dm i57 z1 4ul
81 Základné imanie súčet o s7k 1 mk1 8 zot 4 bed s 8d2 b 5cx
82 Základné imanie a yro r az1 m 0bm c i04 f r71 z x11
87 Zákonné rezervné fondy mv ik0 3ar
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond mz 8n8 gxh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -gv g14 -o ohb wcm y5 pir
98 Nerozdelený zisk minulých rokov fo1 oz mpt
99 Neuhradená strata minulých rokov -31 9bk -r uee
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -z5 sus 2 s0r 3 907 20 mw8 f 8d8
101 Záväzky ki 6wu wp bhc
122 Krátkodobé záväzky súčet b7 iot vr ses
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu a2 frt m0 rxn