MOTOBIKER s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 5 000 15 602 12 662 6 031 18 350 21 540
33 Obežný majetok 6 z8k 5k yam 58 0rq n 5u8 61 rbx k9 fl4
34 Zásoby súčet pw 5u0 t98 m w32
39 Tovar j4 trw iiz c 1tw
71 Finančné účty 4 mxo n sda fz tuk 8 mjm ex 4a8 lf fu1
72 Peniaze 1 j2f l xx0 k3 ngc n fcd 1c zqa jw mem
73 Účty v bankách 8 mgs t qqi q 4gb z 66f 7 jup
PASÍVA 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY m 91l ax 9nm 5h wl9 v olv zl b04 wu dcl
80 Vlastné imanie 4 g98 -hs 3mk -ti aln t yy9 yx m00 y5 9k9
81 Základné imanie súčet l pti d 4dm s wn9 1 273 h ffj l hg5
82 Základné imanie 9 ewm q 62e q m2z b 9xq 2 2gb v sdq
87 Zákonné rezervné fondy dt oq9 ake
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond wf vlp qqw
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -to 6eu -k hgc 97a 5s 8mh
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ei4 t3 mu5
99 Neuhradená strata minulých rokov -ql xxy -r ai0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -dt acr q 4yd w 17q li p4c k s4q
101 Záväzky i2 ftl dd 71q
122 Krátkodobé záväzky súčet td exb mx a0a
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 92 iuz wn 6lt