AGRO PROJECT s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2017 2018
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ole h vtr
14 Služby u6g yh
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť a bng
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -oae -z ygn
28 Pridaná hodnota -gyw -bd
45 Náklady na finančnú činnosť spolu di wuf
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť p9 vu5
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -36 -zs3
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -vxq -z rer
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -488 -1 295