ADZ lešenie s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 450 906 859 855 843 481 841 558 1 056 100 773 903
2 Neobežný majetok mt 1xx kus ojv 6nj gxd aeu lb2 2p0 40u ita i8z
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 85 194 588 064 477 945 447 749 637 570 265 143
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí qc 1fb q2v y8x 11e s8t vlm xa4 qva 52g 9a5 hpb
33 Obežný majetok q2z 38u b7r mb8 eq7 gtu 62t pcf pf0 jwk xbh c75
34 Zásoby súčet 2u5 s2v cd2 vyg r9q zl4
35 Materiál p8u 8ik azz 9rk hbv 1y8
53 Krátkodobé pohľadávky súčet lkf wxd 3um 3wj iee 52a gf6 oam ptn jav cji 2bk
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet yc5 u58 5rc r0u de1 e3c os0 3h5 16e alf d0t sy6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku vfp ya4 yxf iv5 4c9 tgz k0s z8k ab4 8gv l78 7ww
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3i owr 0o e3i n8 oyk ih lxl vp cs6
65 Iné pohľadávky p c9l p7 gjm t7 94a 329 xxq
71 Finančné účty r8u tqf he b9h 95 ob0 -dd hdr -iu 4wd og hwd
72 Peniaze rt ck2 69 taq m0 xjq r0 w2p f1 w0t ls s8k
73 Účty v bankách i7s lgd vc wus -me na2 -o6 rxr 0v 7bv
74 Časové rozlíšenie súčet i kuv 6 irz 0 4v9 5 c1v y rar t gj2
76 Náklady budúcich období krátkodobé l obz c el8 o uy7 1 i1t 9 d59 p ssr
PASÍVA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ilg gqv 287 kck v5j i4q jux pe2 o ngl xe8 072 w3p
80 Vlastné imanie kew 7n4 0fv bgh 8l 8y8 lcu fws 4n3 s9x 55k qp5
81 Základné imanie súčet g 7uf a rps t dep y dgu h k83 e 0ao
82 Základné imanie o iq0 1 gwc f fvl 0 vea 4 8x2 7 lee
87 Zákonné rezervné fondy 51g w92 1cs cj8 26c
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond twb ogj obm y9l 78a
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 94y v5i f8w 0jr 8n 5xa 2vq g8b yd cn1
98 Nerozdelený zisk minulých rokov guf b8p ocm rma tgu gl8 y2j xlg ew1 uly
99 Neuhradená strata minulých rokov -k3m 29o -z8j atj -roj 9in
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení n4r k0o d39 vaa -4gb v33 6k qlg -yb v6g ys 5kd
101 Záväzky sui wqi 7ap abr hmb qeo xvj g69 hrv l6g t14 td3
102 Dlhodobé záväzky súčet ve 80z ieg ubs hck 27y u6h mmd q0v upt kd 7bh
110 Ostatné dlhodobé záväzky rj 7wr qj 3 h t m
114 Záväzky zo sociálneho fondu e0 db5 xok 5nm beq rt7
115 Iné dlhodobé záväzky 62w 160 0xm bb4 5ua kb4 t71 hsh ds ra5
121 Dlhodobé bankové úvery lw xfg fhl 3nb wiv iey i8m ztm ja q8y
122 Krátkodobé záväzky súčet htx pf2 4ci i0b kb8 x7k mfx 6nu bm7 9a0 y7r foy
123 Záväzky z obchodného styku súčet t8z zqu y6x h5a 1ya b5v fcm 73q pek 3i7 a9k g3a
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 96q q53 vup 2t8 ua4 boh kwm 88z sgo gg5 ltb q3x
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu t 2zq s j39 y 9io jq bcr uu 6lq 5ox 0we
131 Záväzky voči zamestnancom p ey9 h kvz vka b 8iu wsb c uut
132 Záväzky zo sociálneho poistenia q xss 7 khb d r8p 9py fmu fl3
133 Daňové záväzky a dotácie wj 5n6 s 5xo y bbt jl ddo x5 cdx oyh
135 Iné záväzky k o8l lh gep m 9yd of ew5 77n 9x3 at q0n
136 Krátkodobé rezervy uiz a 6iy p vvr 4 oa1 4 04e
137 Zákonné rezervy y8i p xzc l xum u t7c k wd5
139 Bežné bankové úvery cb lue f0 euv vd8 tdu
140 Krátkodobé finančné výpomoci zy 9wt fw d3s t9 qr0 et 6s5 ny 1oo