Hokejový klub Poprad, a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 1 842 333 1 562 925 1 252 622 1 008 526
2 Neobežný majetok m d2q w2k 2 rl3 cwh 2 cf6 eza 2ru vvy
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet e jvz cgo l wy5 eke w naj qur cj5 z3l
7 Goodwill a h0n 4bu e bb0 dnx l 30z 14p 5uk 0vt
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 513 7 194 10 393 30 834
13 Stavby s blt 5 7s7 h 2kf
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí a y2r d v0b 8 4is t4 dkl
21 Dlhodobý finančný majetok súčet d 6z7 0 fv1
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách x eqz 9 otl
33 Obežný majetok 7r3 lu6 9vx nay 7j4 xqd 800 ywu
34 Zásoby súčet v 553 9 686 i kvb 9p 9gv
35 Materiál m xuv w 4wk 88 51r
39 Tovar 0 0pa 5 1w9 1 ayf o 747
53 Krátkodobé pohľadávky súčet vew wpz czo 7a6 rr ens cj5 g92
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet l8q tp7 san 07b zy 1kl aqt ju8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku lzk 3al 0ml 8jd fp 2a4 jee 59b
62 Sociálne poistenie 0va av4 mx4 7ox
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7 nyl e hxl
65 Iné pohľadávky nt 4wz e9 vh2
71 Finančné účty 01 989 jl zv9 0pz 8yy y8 j7x
72 Peniaze p rfo c dk2 3 6uf c dsv
73 Účty v bankách 44 suh 3f soj wzi 1lo 78 w6z
74 Časové rozlíšenie súčet z4 9yp cx r30 vu dfb 99 m6o
76 Náklady budúcich období krátkodobé g 3gf x avu 7 p34 u po7
78 Príjmy budúcich období krátkodobé ti 2cg cr 4z7 z9 r23 lr kv5
PASÍVA 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY p 63q oj4 m cug ura b 1f1 5u6 b 739 4l4
80 Vlastné imanie -7et u9o -li3 67g -3hf 9pw -g s7c 36m
81 Základné imanie súčet vs tmc bd 6cj 20 kj4 tb 5nu
82 Základné imanie 8q dt9 t3 jes 5o su1 ge e8u
85 Emisné ážio -s vai -e vm2 -w nsi -o f0i
87 Zákonné rezervné fondy 6 6zd f ufc f ez2 p 7t2
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond g q5b 5 6m9 n wpf 2 od7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ty2 bgw -lc4 72t -gb3 yfc
99 Neuhradená strata minulých rokov -tf9 163 -mh1 vmu -m57 rkw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7i4 tiy -k67 4fo -4u5 t2s -wx e2t
101 Záväzky g 5b8 6d0 s 14z oeb s ab7 v3y 8 dxq 64z
102 Dlhodobé záväzky súčet 2 0ip d83 r 6i4 rt1 c t22 hsr q axf 0ea
110 Ostatné dlhodobé záväzky q p7c 3dy u 624 t2f r 7qd npg 3 42z vxd
114 Záväzky zo sociálneho fondu h 249 1 z52 b a9o d zw4
122 Krátkodobé záväzky súčet 4jk ca2 l7e 5vn 4q7 qq3 xd5 l83
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2j2 sk5 srn i3d wty sca sva eaw
126 Ostatné záväzky z obchodného styku hw2 tt4 n0m b4k utj 98l 40s mp0
131 Záväzky voči zamestnancom s 5wc u be1 s nro v 2f6
132 Záväzky zo sociálneho poistenia r xch 0 h28 q e6a a tak
133 Daňové záväzky a dotácie 42 mi0 fd o8m 0w fnh 9n em6
135 Iné záväzky j xvq
136 Krátkodobé rezervy n9n l s84 0 lhh
137 Zákonné rezervy 2rq 4 8yt b s7o
140 Krátkodobé finančné výpomoci tt 1f0
141 Časové rozlíšenie súčet dv 43x rc 10b 3w 0zk 67 t1e
145 Výnosy budúcich období krátkodobé cw e7z xd bv3 u8 pa9 hh 57k