PAMIRA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 10 223 50 318 131 287 165 115 197 798
2 Neobežný majetok 9k g2z h7 ad3 32q iiv 30m hnm
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 29 884 92 126 118 244 114 694
12 Pozemky 9m 30b 75 583
13 Stavby uv uax vy p5k
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí xd z4y um pb5 ww huy gl bnh
33 Obežný majetok iq x4n 36 8sv 2o hwb wn 64d xc x96
34 Zásoby súčet b6 fsj pp tps ak gck
41 Dlhodobé pohľadávky súčet oew
53 Krátkodobé pohľadávky súčet p ohd j 9om 2 wtx z nss
62 Sociálne poistenie g rdz 2 ix4 i tj5 u 82b
63 Daňové pohľadávky a dotácie m 71y l d88 y 1qz 1 t4m
65 Iné pohľadávky 12i
71 Finančné účty p jj6 up r04 8d fnm kg ncx 8y 3q7
72 Peniaze 2 4og 50 vpq jw 1h9 9d 2i4 ru qig
PASÍVA 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY jn 1z3 nc rp7 0o4 fxx 58o tch ylg zx0
80 Vlastné imanie 5 sl3 nc 3yj 0t s1r 6k6 35c qxi ynx
81 Základné imanie súčet l 9b1 b 1b7 z be9 m k3k b y1s
82 Základné imanie p vjh w x68 j y9l x cip b ybk
86 Ostatné kapitálové fondy q3 oy3 dm f98 fd z43
87 Zákonné rezervné fondy 13h wrr x94 k0c
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov j htz z0 ukr ns fu6 al 9bo
98 Nerozdelený zisk minulých rokov n v58 3p tze oi aas kg mpk
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení u je3 b 1e7 zme y lsc okl
101 Záväzky p xcw nh dm7 xm nct t5 19i i1 kkb
102 Dlhodobé záväzky súčet 43 4k brq 2a k9e 5b 7v2 qc 9dh
122 Krátkodobé záväzky súčet m h98 e l4y wf qrc ap e1v ou bvn
123 Záväzky z obchodného styku súčet o opq 8l ozx mc 5 50y
131 Záväzky voči zamestnancom alq ptq ohe g ezb 7 hdw
133 Daňové záväzky a dotácie b sbh 2 pbc 3zs y doh jw8
135 Iné záväzky t02 shu cw au hp5 c psx
139 Bežné bankové úvery vv zcb rp 88n