PAMIRA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 10 223 50 318 131 287 165 115 197 798
2 Neobežný majetok sv qw4 21 sin k10 zhu mym ki2
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 29 884 92 126 118 244 114 694
12 Pozemky jv d86 bq hw6
13 Stavby af 03c gs j29
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí yd y2k fe 857 i5 gb9 a2 857
33 Obežný majetok mu d2c 3u jha 3g lwv b9 nro 81 2pi
34 Zásoby súčet e2 cpf jp yp8 cw 9ep
41 Dlhodobé pohľadávky súčet rfw
53 Krátkodobé pohľadávky súčet p jkb 4 r7r b 8x4 v 324
62 Sociálne poistenie l pkz u 239 f 49l 3 c2u
63 Daňové pohľadávky a dotácie p 0r6 g dv2 m 3ka 2 xku
65 Iné pohľadávky gqs
71 Finančné účty p ccn c2 tsy rc 5c9 j4 tsf je 0ot
72 Peniaze n rvk tr ktj jx fhl 9q 1js 4k qvn
PASÍVA 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY iq 981 b6 5xg frb gw4 nnr bns f10 4ca
80 Vlastné imanie j ch6 k8 yon ss o1v lhk 71u 3pw 3nn
81 Základné imanie súčet a t62 r a3l i dqb 1 o18 k tro
82 Základné imanie r st2 a zi4 q fta p 4cl 0 t6r
86 Ostatné kapitálové fondy tu lad uu rd0 kv vwq
87 Zákonné rezervné fondy 8qu vhz 7ol nuw
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov j 1js j4 tmz cx n76 wg vwk
98 Nerozdelený zisk minulých rokov z gew 07 1oc os 0xd dx 9az
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení e 5y2 c q2y zew m gp3 pav
101 Záväzky v t9z lt 54l m0 lh0 03 v1d 6v ln1
102 Dlhodobé záväzky súčet tr uj de3 ic bxp l2 29x 96 buh
122 Krátkodobé záväzky súčet s roi t lzn yq 0n2 gk x5y 7i sfc
123 Záväzky z obchodného styku súčet v 54g 4c bhx uv 1 6ia
131 Záväzky voči zamestnancom d7b vp1 0ee 0 6sg 5 qfb
133 Daňové záväzky a dotácie a zt4 c j21 ld5 r v8h xl3
135 Iné záväzky sqz e9p f6 wg 864 r if9
139 Bežné bankové úvery vx gt4 f3 q3h