PAMIRA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 10 223 50 318 131 287 165 115 197 798
2 Neobežný majetok e5 hec s8 0x2 ta8 kla dim 5m5
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 29 884 92 126 118 244 114 694
12 Pozemky dw k1l ee kbc
13 Stavby pc ne2 wq c02
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí zt 6oz qk 1ib 94 56s wy up4
33 Obežný majetok tx t4g j3 7mc tz 0nb it 6au ga uv2
34 Zásoby súčet xw e7p fs qzg i6 3pq
41 Dlhodobé pohľadávky súčet oj3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r cis e 9ye 9 t6o u 6mt
62 Sociálne poistenie 4 8u1 h rb4 u ru8 m 8cu
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9 949 e bqi g ike k p21
65 Iné pohľadávky szc
71 Finančné účty u zus kw zsu sb 0gi 9c rki ju im5
72 Peniaze u 993 gp bm6 ui zju t7 99y 58 pr9
PASÍVA 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8y obi p6 bsg zuh dqm udk 05e npo 8zz
80 Vlastné imanie z knz v1 wl6 f6 y83 t4g 8z9 v0f ubd
81 Základné imanie súčet 8 s7n e 3aw 6 oo4 n v1m q vcs
82 Základné imanie d 03v j e6o w 4cp s 4vv d m2o
86 Ostatné kapitálové fondy 39 n3k 6j eng g2 5al
87 Zákonné rezervné fondy 9mc 3br q7x vsv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov c olh tj fez p4 d1y r6 4pc
98 Nerozdelený zisk minulých rokov b eu8 z8 kmp 7c vnk u5 57g
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení c 8gl v hqw 6g6 l ghf tfj
101 Záväzky r 6sd mv 2xg 25 wd2 0p kxo nq zdy
102 Dlhodobé záväzky súčet rf 37 9pp 6i kaq 6m 9r3 dn vg7
122 Krátkodobé záväzky súčet r bgc 3 0ej yl dtl y9 mrm 4b 0b5
123 Záväzky z obchodného styku súčet f 6lc 3h 563 60 f 9xy
131 Záväzky voči zamestnancom yfk 698 4sx z 9nz 9 njj
133 Daňové záväzky a dotácie f u5x u mhe yvo 8 e2u tpv
135 Iné záväzky vyk shv 6k tg 42k v jyk
139 Bežné bankové úvery 5v ip9 s8 vvz