CND Travel s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 40 464 20 801 24 360 32 126 61 319 57 346
2 Neobežný majetok -v 8kn -w mh5 -y jxt -n 390
21 Dlhodobý finančný majetok súčet -8 i3m -y ju7 -w 5l8 -g 6n7
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám -z ox3 -8 2al -h zlw -u n3c
33 Obežný majetok 17 373 m8 6lk gm vu3 vx hhi c2 4kt j5 t3b
41 Dlhodobé pohľadávky súčet wh e6y e su0 -wxv -soe
53 Krátkodobé pohľadávky súčet x ko2 lu 8ii 1h bc4 b8 lzu zn 51v
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet y e34
62 Sociálne poistenie n xzc kj 0f4 ua rpu c n86
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9 jag gz 09z rm 787 r jti
65 Iné pohľadávky vr ojy bv t5y
71 Finančné účty pp 5cp x3 egs dm w9s gc b2c t zcj k rhh
72 Peniaze ha a6e v8 m62 qv iw9 t6 ooq c y6j a jar
PASÍVA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 96 xw7 9u 6il z6 gh6 99 ntn j7 9mf im 74n
80 Vlastné imanie 0e rua 2c z7g 4l 7u1 6l e75 x hxp a8 0xn
81 Základné imanie súčet k i5h i rl6 a 3w1 p dow v 6ny 4 t7c
82 Základné imanie 3 nzb 1 gwp n 4kg k 0x2 d zx4 7 v5q
87 Zákonné rezervné fondy zat 789
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov tg mur 8e he8 -km yio 2o dk6 -d vcg
98 Nerozdelený zisk minulých rokov o0 8ut 3f idv 8t aum
99 Neuhradená strata minulých rokov -1g xsv -x ic9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení dc 0s1 b u2w -8h kqd 57 efe -tc v8p 3 tst
101 Záväzky u l4d -5q r68 -e nvv r zj3 ok 2m2 ii 86n
102 Dlhodobé záväzky súčet sj wp ud7 yd5 wb4 nmg
121 Dlhodobé bankové úvery p6u 4o0
122 Krátkodobé záväzky súčet j vxn -fx ta8 -xz sp6 -os 703 gb y0x bz p2u
123 Záväzky z obchodného styku súčet n biz -i mk7 -1 ti7 -8 0uw s4i e fnu
131 Záväzky voči zamestnancom 1w2 -6ys sn7 2 z7i h55 fj 3a8
133 Daňové záväzky a dotácie ij 25j m9 gl 6mq p m16 j 2mq
135 Iné záväzky -bl pn1 -p2 p04 -rx 1h9 -x9 bqi wa ia9 sf 42x
139 Bežné bankové úvery q4 6wg y5 5jr np 74u b uza