LORDIS s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 33 916 38 529
33 Obežný majetok z1 map de tha
34 Zásoby súčet qa nfg 8 rlk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet pj 9 dom
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet dc g5
65 Iné pohľadávky 4 a6g
71 Finančné účty 98 75a 1u lqv
72 Peniaze xu hgv p9 ihz
PASÍVA 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ce 6g5 1k h0o
80 Vlastné imanie -k pkc -1 d4j
81 Základné imanie súčet 3 4d1 q 112
82 Základné imanie 4 9tg z aww
86 Ostatné kapitálové fondy v7 t36 4h 6o0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -kt 4zm
99 Neuhradená strata minulých rokov -4t 7os
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4q plj -w 12b
101 Záväzky z4 wsv 7x qxb
102 Dlhodobé záväzky súčet 6p xs
122 Krátkodobé záväzky súčet a6 7an wg 4jk
123 Záväzky z obchodného styku súčet c14 4 w1o
131 Záväzky voči zamestnancom ppp 75r
133 Daňové záväzky a dotácie -v8k -5 znu
135 Iné záväzky zj ba3 fu 4pz