INSTAL MT, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 21 977 32 634 49 757 73 985 83 423
2 Neobežný majetok 5 31a 50 c85 50 py1 dr kbx bb bhm
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 868 16 398 15 148 27 511 17 660
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5 mdg s0 jtn ay o3g vg q4g og 5bo
33 Obežný majetok vc 5ps 5p 9h2 2f t31 te fab gh l9g
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4 qar p m6j aq 9b9 57 es0 h6 mh9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet hr v qah t 78y aa kd0 j5 0xn
62 Sociálne poistenie 3 z9u 4 6pm i 6de 6i hvk q9 ck3
63 Daňové pohľadávky a dotácie d z3w i xqg z ul8 hs f8q xp wf8
65 Iné pohľadávky v4d har mhp
71 Finančné účty kh fb5 su q79 m3 qdl 2l iop p0 8xx
72 Peniaze fk gzq wv bsn pk 3rx ng zap 5c jq2
PASÍVA 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY p4 cb9 oe gwx 8q mho vz jov t6 snm
80 Vlastné imanie 03 79w h 3qb pe xyd p 9tb zu 1z7
81 Základné imanie súčet 4 7ga n jsl c 9es b nle d ygt
82 Základné imanie n bac p o1d w fgv i gev d iff
87 Zákonné rezervné fondy zc8 ovw
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov i u0b z6m 2 cep n uz5
98 Nerozdelený zisk minulých rokov h ii3 ymn p uha g v8c
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 357 -e xmi o j1g -k 1e6 t zsk
101 Záväzky ds 16t ef ujt lb n6f pi ddu in bqi
102 Dlhodobé záväzky súčet o rx6 n l2x mb 6dx re f0h
122 Krátkodobé záväzky súčet 9 k7b eo n6r fi hf8 u1 h7j z3 g9x
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9 3k3 w mna o2 x59 dj 2s9 nr ziz
131 Záväzky voči zamestnancom q q4w 2 rx5 2 bn7 f ysf a zrk
133 Daňové záväzky a dotácie 0 dpv c1 k 73y w 2go m 55v
135 Iné záväzky 8 2uj q 3a7 k 11k m zmy 9o wax
136 Krátkodobé rezervy 5 7rp 9 7mb e 4pr u jv9 p y3c