Eco upratujeme, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 99 699 214 749 301 751
2 Neobežný majetok 9c l8q mr td9 37 mjf
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 25 743 38 394 64 432
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 28 qfq 1u tcj iu f3m
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok ew y7n 18 fry il 13w
33 Obežný majetok ce y00 2lt ywd 0yk u9c
34 Zásoby súčet x0 pu uyz
53 Krátkodobé pohľadávky súčet au krp 1v ffo 18 cs8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet vt haw we euq r7 bk8
65 Iné pohľadávky a 3lt lx fuz t i4c
71 Finančné účty 6 av5 ud vtw s2k l7k
72 Peniaze f gcf uz sft 0dw x6e
PASÍVA 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ke u9u f1p 6we 5ko stw
80 Vlastné imanie 9j 7kz 670 hv7 bcv 8mb
81 Základné imanie súčet v oxr 9 qtn 7 xuw
82 Základné imanie u w3r n 0cr 5 g4n
87 Zákonné rezervné fondy ln5 5yk
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov sd 3oo l8 ihn
98 Nerozdelený zisk minulých rokov z5 5mf jw z4i
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení zl 5y1 o3 f5b qo 8xn
101 Záväzky c0 hsd jb 0y8 dm1 01h
102 Dlhodobé záväzky súčet 4 vcu 3 557
122 Krátkodobé záväzky súčet vz qot q2 dkl 2a8 04v
123 Záväzky z obchodného styku súčet t eb2 5j gpp 96 hqf
131 Záväzky voči zamestnancom ke veb hj ygx ua w4x
133 Daňové záväzky a dotácie ep ma4 ph dsp ju vxm
135 Iné záväzky aj dcf wh nlg hb 77u
136 Krátkodobé rezervy x h29 k ibe w hau
139 Bežné bankové úvery r iob t 62m