APEM, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 15 496 118 256 322 572
2 Neobežný majetok k1 jkn 7tc evm
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 53 126 127 286
12 Pozemky 19 17d
13 Stavby gu 5wo
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1f njy ls 3m3
33 Obežný majetok hc x53 23 kuj lfv gpf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet kx nc4 uz kc5 5c 641
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ll cd9 83 gt6 p2 hwe
62 Sociálne poistenie qw5 c bn4 y ci1
63 Daňové pohľadávky a dotácie hr6 8 1yz k w8t
65 Iné pohľadávky 1p0 mgx 7 z4m
71 Finančné účty z lhg q7 zok dyc 5xm
72 Peniaze j zzk b2 6u7 kpq 13d
PASÍVA 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z3 bu4 atn tg8 llv thw
80 Vlastné imanie ws jpu as tcy fyh 8oq
81 Základné imanie súčet 8 m1o 5 py4 9 0p6
82 Základné imanie x 1xe e hxt 2 ko4
86 Ostatné kapitálové fondy dt0 0dq
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov y it7 ww 14i
98 Nerozdelený zisk minulých rokov m v7k e0 8mt
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení b 3as rx w7l b9 pff
101 Záväzky 4 gvd 8i 4pn eud 0dg
121 Dlhodobé bankové úvery 5g cj1
122 Krátkodobé záväzky súčet 9 8md z7 748 cto 2l2
123 Záväzky z obchodného styku súčet l4d 6r bga 36 c4q
131 Záväzky voči zamestnancom l4 vdk
133 Daňové záväzky a dotácie t rb5 b pgi 6z cdp
135 Iné záväzky 4 dny 23 kpu u6 r4b
139 Bežné bankové úvery 0r t3g