PyroFX, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 6 312 6 557 15 144
33 Obežný majetok f zs9 t hhy wr hxq
34 Zásoby súčet n yk3 y cl2 c uvc
53 Krátkodobé pohľadávky súčet g ya9 x wpi l jlr
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6 kl3 4 swn v ucr
65 Iné pohľadávky ea
71 Finančné účty j8 jjs m gm4
72 Peniaze tv st5 j po3
PASÍVA 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h 1a3 c 3tc fd by4
80 Vlastné imanie 6 b35 o fub a d8d
81 Základné imanie súčet l mi9 g 6ye j mob
82 Základné imanie s w0u s zrm 3 q5x
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -87 -u uv7
99 Neuhradená strata minulých rokov -al -q owh
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -za -o zq1 e i8q
101 Záväzky y 56t 7 3b8 uo tc3
102 Dlhodobé záväzky súčet u h m4v
122 Krátkodobé záväzky súčet u 62n 1 z6i mo qai
123 Záväzky z obchodného styku súčet 1f 8g 6w
131 Záväzky voči zamestnancom irp bn7 x rqz
133 Daňové záväzky a dotácie 1cd gks e ov5
135 Iné záväzky yvh t ncl g 29p