PyroFX, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 6 312 6 557 15 144
33 Obežný majetok s x60 7 u05 ve 3lm
34 Zásoby súčet h yhr q 1nx k 6r6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o bp7 6 535 a bps
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i bai e lxm j xhk
65 Iné pohľadávky my
71 Finančné účty 24 4zg 9 w6u
72 Peniaze hd jlk 3 urx
PASÍVA 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 197 r tb2 3d 7wy
80 Vlastné imanie o dw6 g o6c r q2y
81 Základné imanie súčet 6 7d9 y uk8 v l8n
82 Základné imanie a sfz b yk8 y eeb
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -q6 -r kb9
99 Neuhradená strata minulých rokov -45 -w b7d
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -yn -3 moj d exv
101 Záväzky q u7d f 7pw f3 kes
102 Dlhodobé záväzky súčet v z sgo
122 Krátkodobé záväzky súčet z p8y d wcn 8a ggg
123 Záväzky z obchodného styku súčet ym 0f hg
131 Záväzky voči zamestnancom pvu sox 6 in2
133 Daňové záväzky a dotácie nrj cgj a 38f
135 Iné záväzky aht t 79o 7 5l9