PyroFX, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 6 312 6 557 15 144 38 395
2 Neobežný majetok uv twa
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 20 108
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí bb q11
33 Obežný majetok 9 qgo f xly sn xz0 do uri
34 Zásoby súčet c 692 q s12 2 qgo 2 vs2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet n 9uo y one x yjp a 58p
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0 nqd q ofx x 1x3 y unm
65 Iné pohľadávky c1 i a4l
71 Finančné účty 8r o0k q ayn n g5j
72 Peniaze 6v 1yn 2 oqn e lma
PASÍVA 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY x 7xr v w35 lz ykw gz 7a6
80 Vlastné imanie 4 zk3 r em3 l cdr hog
81 Základné imanie súčet k 9ev l nkw a sun j wjw
82 Základné imanie 6 rb9 o igg g 2w3 l w3g
87 Zákonné rezervné fondy wd
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -7e -7 why -3 2ye
99 Neuhradená strata minulých rokov -r6 -h kv5 -v 4mc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -38 -u tly v 1qk -k j7y
101 Záväzky l sww h 9yb 38 vvu 34 hbi
102 Dlhodobé záväzky súčet j r 4d1 8ky
122 Krátkodobé záväzky súčet x 570 e ykw hy 896 e3 1d0
123 Záväzky z obchodného styku súčet q9 sr o2 oed
131 Záväzky voči zamestnancom fx1 0pf r 9in rmf
133 Daňové záväzky a dotácie 5xm 0xd f 047 p 8by
135 Iné záväzky 9ow d s71 y 0zv 3n 4of
136 Krátkodobé rezervy uqb
139 Bežné bankové úvery f4 3u6