Online Digital s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2021
1 SPOLU MAJETOK 7 755
33 Obežný majetok q txm
66 Krátkodobý finančný majetok súčet q8q
71 Finančné účty l ck4
72 Peniaze v k1x
73 Účty v bankách 7kc
PASÍVA 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY u 4r3
80 Vlastné imanie -e 4uk
81 Základné imanie súčet t c57
82 Základné imanie h d7t
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -p6 ei3
101 Záväzky n7 if5
122 Krátkodobé záväzky súčet ab kqw
135 Iné záväzky ty owt