KVAAPRO, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 144
33 Obežný majetok i gqb
71 Finančné účty u 2m7
72 Peniaze y lpe
PASÍVA 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0 tce
80 Vlastné imanie 6 n3q
81 Základné imanie súčet 0 fsl
82 Základné imanie y s8t
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -e
101 Záväzky wgj
122 Krátkodobé záväzky súčet tag
131 Záväzky voči zamestnancom hf7
133 Daňové záväzky a dotácie v
135 Iné záväzky h
136 Krátkodobé rezervy lz