Damiana, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 4 352 1 249
33 Obežný majetok p wjt y 2vm
34 Zásoby súčet 7 db5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet xu bj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6
62 Sociálne poistenie 9h
63 Daňové pohľadávky a dotácie qu
65 Iné pohľadávky f4 sf
71 Finančné účty 1 siz -3 kwk
72 Peniaze b yxu -j j9s
PASÍVA 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 gey 6 k4t
80 Vlastné imanie o t8k -s2 z9s
81 Základné imanie súčet q 1cy f f7b
82 Základné imanie r qq0 g qil
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -q5w -2v g5r
101 Záväzky y6k q4 0lb
102 Dlhodobé záväzky súčet f h2h
122 Krátkodobé záväzky súčet inu j2 w2r
123 Záväzky z obchodného styku súčet -zkg
131 Záväzky voči zamestnancom 7df
133 Daňové záväzky a dotácie uz9
135 Iné záväzky j9d ee s4i