Damiana, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 4 352 1 249
33 Obežný majetok 2 69b o 0zb
34 Zásoby súčet k 1gm
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 82 jy
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet r
62 Sociálne poistenie 0v
63 Daňové pohľadávky a dotácie u6
65 Iné pohľadávky 6m 2j
71 Finančné účty c yyw -m 3xs
72 Peniaze m umc -n a9k
PASÍVA 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY p abr z mcf
80 Vlastné imanie t v1b -5h nfm
81 Základné imanie súčet 6 q3w 3 vkz
82 Základné imanie e jmq q h8x
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -pkv -j5 kyp
101 Záväzky cry 2o p1b
102 Dlhodobé záväzky súčet g we5
122 Krátkodobé záväzky súčet bpe fn 53d
123 Záväzky z obchodného styku súčet -6go
131 Záväzky voči zamestnancom hyz
133 Daňové záväzky a dotácie 5ut
135 Iné záväzky rk5 57 lbq