HAJU INVEST s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 5 000 5 000
33 Obežný majetok b ve2 g mmt
71 Finančné účty 1 xx8 k ugz
72 Peniaze x suq h 5ma
PASÍVA 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY i fgo w 81d
80 Vlastné imanie c fis i ehy
81 Základné imanie súčet r v8k s 7z9
82 Základné imanie k 1at 8 khk