Bojkun Trucks, spol. s r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 5 000 206 119 397 772
2 Neobežný majetok 5x 3y6 k8 qfb
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 31 884 41 562
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ga rud ed a8e
33 Obežný majetok d j2b dwb frl rbu u87
34 Zásoby súčet jm 04r uzh 3ob
39 Tovar z8 i6e 477 6x3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet hzj u03 7fk ivm
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 67 enb 7z1 u18
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7r qug e1e pjz
63 Daňové pohľadávky a dotácie 75 bri c n2g
65 Iné pohľadávky 2l y74
71 Finančné účty 9 m48 d h30 x nxg
72 Peniaze x 75d 8 jfy 0 oe3
73 Účty v bankách d 0ws 1 3g0
74 Časové rozlíšenie súčet 9 zxa r 0ho
76 Náklady budúcich období krátkodobé m bak k fhx
PASÍVA 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 sbv m6l 18o 5w1 k80
80 Vlastné imanie n f0r q9 p8g rf i2w
81 Základné imanie súčet q kk1 b dvd v ff7
82 Základné imanie h tw5 b 3ia 1 ifs
86 Ostatné kapitálové fondy 1v epg b1 vv4
87 Zákonné rezervné fondy oc1
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond kx4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ev r1w
98 Nerozdelený zisk minulých rokov an nb7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3s bc8 ge rc9
101 Záväzky dh7 ahs zht soa
102 Dlhodobé záväzky súčet 4u krf m io6
115 Iné dlhodobé záväzky h8 lw9 b w20
122 Krátkodobé záväzky súčet y4l ugu 58r 903
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8 mzj v sli
126 Ostatné záväzky z obchodného styku o 3lm n x6e
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu o7 4lg tol 0lh
131 Záväzky voči zamestnancom f60
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 469
133 Daňové záväzky a dotácie i y5p x ewz
135 Iné záväzky mh aya 4 rn7
139 Bežné bankové úvery j6 kxl