ENERENG-SOLAR, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
58659/N
Dátum vzniku
26.10.2022
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Predmety činnosti
 • Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva (od 26.10.2022)
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 26.10.2022)
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 26.10.2022)
 • Sťahovacie služby (od 26.10.2022)
 • Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 26.10.2022)
 • Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce (od 26.10.2022)
 • Prenájom hnuteľných vecí (od 26.10.2022)
 • Administratívne služby (od 26.10.2022)
 • Projektovanie, dimenzovanie zariadení na využívanie obnoviteľných a alternatívnych zdrojov na výrobu tepla, elektriny, chladu - solárnych a fotovoltaických systémov na priamu výrobu tepla a elektriny z fotovoltaiky a výroby elektriny pomocou veterných turbín, mikrovetra a zemskej kôry (od 26.10.2022)
 • Výroba zariadení na využívanie obnoviteľných a alternatívnych zdrojov na výrobu tepla, elektriny a chladu (od 26.10.2022)
 • Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 26.10.2022)
 • Pravidelná kontrola vykurovacích systémov (od 26.10.2022)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Spoločenská zmluva
 • Vzdanie sa funkcie konateľa
 • Ustanovenie konateľa do fukcie
 • Zakladateľská listina
 • Podpisový vzor konateľa
 • Podnikateľské oprávnenie na viazanú živnosť
 • Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
 • Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum aktualizácie
11.06.2024